Subsidieoproep aan NGO’s: LIFE steunt de uitvoering van de Europese Green Deal

European Green Deal

Eind vorige week is er een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd vanuit het LIFE programma van de Europese Unie in het kader van de Europese Green Deal. Het gaat hierbij expliciet om een oproep aan Ngo’s. De subsidie zal ten goede komen aan projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Juist in deze donkere tijden is dit een welkom steuntje in de rug voor Ngo’s die zich inzetten voor een groener, meer duurzaam en veerkrachtig Europa.

De subsidieoproep heeft betrekking op negen specifieke thema’s die aansluiten bij de European Green Deal:

 • Vergroten van de klimaatambitie;
 • Schone, betaalbare en veilige energie;
 • Industrie voor een duurzame en circulaire economie;
 • Energie- en grondstoffen efficiënte gebouwen;
 • Duurzame en smart mobility;
 • Van boer tot bord;
 • Ecosystemen en biodiversiteit;
 • Onvervuilde en gifvrije omgeving; 
 • Duurzame financieringsinstrumenten.

Subsidiabele activiteiten

Binnen deze call worden activiteiten gesubsidieerd die passen bij de rol van NGO’s. Denk hierbij aan informatie campagnes, participatie in publieke consultatie, samenwerking (opzetten) met andere organisaties of het uitwerken van position papers. Ook algemene activiteiten zoals het geven van trainingen en kennisverspreiding vallen binnen de kaders van de call. In feite elk soort activiteit dat bijdraagt aan het vergroten van draagvlak en de implementatie van de Europese Green Deal in Nederland.

Drie belangrijke voorwaarden:

 • Geen partnerschappen en slechts één voorstel per aanvrager;
 • De NGO heeft een totale omzet die gelijk is aan ten minste 700 000 euro, zoals opgenomen in de winst- en verliesrekening van de jaarrekening van 2019, en/of gemiddeld 10 vaste personeelsleden in 2019.
 • De NGO heeft een negatieve trend in de inkomsten voor 2020 van ten minste 10% in vergelijking met de gemiddelde inkomsten van de voorgaande twee jaar, of een verlies aan inkomsten van ten minste €100.000.

Op deze manier geeft de subsidieoproep een boost aan zowel de Ngo’s zelf, als aan de uitvoering van de doelstellingen van de European Green Deal.

De feiten op een rijtje:

 • In totaal is er een budget van €12 miljoen beschikbaar;
 • De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele projectkosten;
 • De maximale bijdrage per project bedraagt €300.000;
 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 31 maart 2021.

Deze nieuwe subsidieregeling biedt interessante kansen voor Ngo’s die bij willen dragen aan een groener, duurzamer en veerkrachtiger Europa, voor mens en natuur, economie en milieu. Heeft u interesse? Wij helpen u graag de mogelijkheden te verkennen. 

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn