Subsidiemogelijkheden na Horizon 2020

Horizon Europe

Ondanks verlengingen van Horizon 2020 deadlines door de coronacrisis staan de laatste deadlines binnenkort gepland. De eerste calls voor de opvolger Horizon Europe staan gepland voor opening in januari volgend jaar. Dit betekent dat we een tussenjaar tegemoet gaan waarin opties voor onderzoeksfinanciering flink gereduceerd zullen zijn. Gelukkig zijn er nog meer opties voor financiering van onderzoek die wel nieuwe calls hebben. Hieronder presenteren we een aantal interessante opties:

 • EU COST

Het EU-programma COST (European Cooperation in Science and Technology) focust op het verbinden van onderzoeksnetwerken in heel Europa. COST creëert mogelijkheden voor wetenschappers om samen te kunnen werken op een bottom-up, open en diverse manier. Netwerken kunnen bestaan uit verschillende soorten partners (bijvoorbeeld academisch, industrie en overheid). Een gemiddelde COST-action duurt vier jaar en moet zich toeleggen op het versterken van onderzoek, innovatie en carrières. Dit is een goed instrument om samen voor te bereiden op een toekomstige Horizon Europe aanvraag. De volgende COST-deadline is 29 oktober 2020.

 • Human Frontier Science Program

Het Human Frontier Science Program (HFSP) heeft als doel om internationale samenwerking in fundamenteel onderzoek te bevorderen met specifieke focus op de verklaring van mechanismen in levende organismen. Vernieuwing, een goede balans tussen risico en winst en internationale en interdisciplinaire samenwerking zijn belangrijke pijlers. De HFSP keert beurzen uit aan persoonlijke en team (2-4 internationale wetenschappers die nog niet samengewerkt hebben) applicaties en de projecten omvatten een periode van 3 jaar. De komende deadline voor individuele postdoc beurzen is in augustus 2020 en de deadline voor de teams wordt verwacht in maart 2021.

 • NWO TTW

Het onderdeel Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) heeft verschillende subsidieprogramma’s die zich richten op het stimuleren van toegepaste technologische wetenschap via de samenwerking tussen academische en industriële partners (gebruikers). In deze programma’s moeten de gebruikers contant of in nature inleggen op het projectbudget:

 • Het Open Technologie Programma (OTP) focust op het toepassen van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met eindgebruikers. OTP stimuleert de formatie van consortia van wetenschappers en eindgebruikers zodat wetenschappelijk onderzoek goed toegepast kan worden. Voor dit programma kan je continue indienen.
 • Het Partnership Programma begint met een privé partij die een wetenschappelijke partner zoekt om een probleem op te lossen. Samen met NWO schrijven zij hun idee op in een subsidieoproep. Via een open competitie kunnen wetenschappers vervolgens een voorstel schrijven. De initiërende privé partij moet minimaal 50% op het project inleggen.
 • Tenslotte: het Perspectief Programma lijkt op de OTP, maar het focust op onderzoeksprogramma’s gebouwd op verschillende onderzoekslijnen in plaats van een enkel onderzoekproject. Consortia moeten multidisciplinair zijn en zich richten op samenwerking met eindgebruikers. De aanvraagronde voor 2020 opent in oktober 2020.

 

 • NWO Partnerships (Kennis en Innovatie Convenant; KIC)

Het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) van NWO richt zich ook op publiek-private samenwerkingen. Het lijkt op de TTW-programma’s, maar is beschikbaar voor alle wetenschappelijke disciplines. Programma’ s gaan van fundamenteel tot toegepast onderzoek. Private partijen worden uitgenodigd om een onderzoeksprobleem in te dienen. Deze wordt vervolgens in een subsidieoproep omgezet zodat wetenschappers een voorstel kunnen schrijven. De private partijen moeten minimaal 30% inleggen in het project. Dit programma is nu in de opstartfase, calls zullen binnenkort bekend gemaakt worden.

 • NWO NWA-ORC

Het NWO-programma Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gebaseerd op vragen van het Nederlandse volk. Naar aanleiding van deze vragen zijn verschillende onderzoeksroutes vastgesteld waarlangs interdisciplinaire en multisectoriële consortia subsidie kunnen aanvragen. Het onderzoek moet innovatief, interdisciplinair en kennisketenwijd zijn. Dit betekent dat projecten echte maatschappelijke impact teweeg moeten brengen door fundamentele wetenschap in de praktijk te brengen. Op het moment is 10% cofinanciering nodig, in nature of in contanten. De nieuwe NWA-ORC call wordt halverwege 2020 verwacht.

Medische sector

Specifiek voor de medische sector heeft de Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) ook hele interessante programma’s:

 • Goed Gebruik Geneesmiddelen

Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft als doel het optimaliseren van het gebruik van bestaande geneesmiddelen en gerelateerde zorg. Deze financiering is bedoeld voor het opzetten van onderzoek, infrastructuur, kennisbenutting en disseminatie. Samenwerking tussen publieke en private partijen wordt sterk aangemoedigd.

 • Veelbelovende zorg (in samenwerking met Zorginstituut NL)

De ZonMw regeling VeelBelovende Zorg (VBZ) faciliteert de opname van veelbelovende zorg in het basispakket van de zorgverzekering. Binnen dit programma kan een tijdelijke financiering van maximaal 6 jaar worden aangevraagd om onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit van nieuwe interventies en producten in de zorg. De noodzakelijke laatste klinische studie die aantoont dat de interventie net zo goed of beter is dan de huidige gouden standaard wordt hiermee gefinancierd. Veiligheid en doeltreffendheid moeten bewezen zijn voordat de aanvraag ingediend wordt. VBZ vergoedt voornamelijk de zorgcomponent van de studie (minimaal 80%) en focust minder op het onderzoek (maximaal 20%), dus het is specifiek gericht op interventies met hoge zorgkosten. De volgende deadline is 22 september 2020.

 • Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) richt zich op het verbeteren van specialistische zorg in Nederland door het stimuleren van zorginnovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor geselecteerde specialisaties in niet-academische Nederlandse ziekenhuizen. Na een preselectie moeten specialisaties een uitgebreid plan aanleveren dat uitlegt hoe zij een bestaande specialistische afdeling willen versterken en ontwikkelen, met focus op zorg, onderzoeken en onderwijs.

Bij Evers + Manders hebben we jarenlange ervaring met aanvragen voor al deze programma’s. We helpen onze klanten graag met uitzoeken welk programma het beste past bij hun plannen en onderzoeksideeën.

Dit artikel delen via: LinkedIn