Subsidiekansen voor uw coalitieakkoord?

Coalitie-akkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is het de tijd van de formatie en het opstellen van het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Gemeentes staan voor belangrijke uitdagingen zoals de energietransitie, de enorme vraag naar kwalitatief goede en betaalbare woningen, de gevolgen van klimaatverandering en mobiliteitsvraagstukken. Vaak is daarbij ook de wens om deze uitdagingen op een integrale manier op te lossen. De aanpak van deze uitdagingen is niet alleen uitvoeringstechnisch complex maar vergt ook veel van de gemeentelijke financiële middelen. Bovendien klinkt de roep tot burgerparticipatie bij de aanpak van deze uitdagingen steeds luider.

Zowel op provinciaal, landelijk en Europees niveau zijn er verschillende subsidies die een deel van de financiering kunnen verzorgen. Zo zijn er subsidies die zich richten op de verschillende fasen in een aanpak bijvoorbeeld  voor planvorming, pilot testen, demonstraties op volle schaal, investeringen en zelfs onderhoud. Door de brede scope van de uitdagingen en de verschillende niveaus waarop subsidie kan worden verkregen is het vinden van passende subsidiestromen vaak een aardige uitdaging op zich.

Projectvoorbeeld LIFE Dordrecht

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft de gemeente Dordrecht ondersteund bij het verkrijgen van een EU LIFE-subsidie voor het klimaatadaptief maken van een woonwijk. Dit project – dat de naam LIFE CRITICAL draagt – bestaat onder meer uit de uitbreiding en herindeling van een naast de wijk gelegen park, het creëren van hoogteverschillen voor waterberging, het herstel van het natuurlijk verloop van een beek in de wijk en het vervangen van tegels door waterdoorlatende verharding. Hierdoor ondervinden inwoners in de wijk geen wateroverlast meer bij zware neerslag. Door uitbreiding van het groen is ook hittestress geen issue meer. Burgers zijn vanaf de planfase actief betrokken en krijgen ook een rol bij het monitoren van de klimaatimpact door middel van apps waarin zij informatie uit de wijk kunnen terugkoppelen. Ook worden burgers ingezet bij onderhoudswerkzaamheden aan de klimaatadaptieve voorzieningen in de wijk. Het project is van grote betekenis voor de klimaatadaptiviteit, de biodiversiteit en de burgerbetrokkenheid in de wijk.

Projectvoorbeeld RHA HOORN

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft de gemeente Hoorn met succes geadviseerd bij het verkrijgen van een subsidie vanuit de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). De woningmarkt staat zwaar onder druk en dat geldt helemaal voor aandachtsgroepen die nauwelijks aan betaalbare woonruimte kunnen komen. De RHA is voor deze groepen opgezet. De gemeente Hoorn heeft RHA-subsidie verkregen voor een project dat gericht is op het realiseren van 40 appartementen voor de huisvesting van studenten en jongeren. De subsidie wordt gebruikt voor de gemeenschappelijke voorzieningen in het gebouw en de inrichting van de ruimte om het gebouw.

Ruim ervaring met begeleiding van gemeentes in subsidietrajecten

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft veel ervaring in het begeleiden van gemeentes in subsidietrajecten. Om een goed beeld te kunnen krijgen waar subsidies u kunnen helpen bij de financiering kunnen wij een quick scan van het coalitieakkoord voor u uitvoeren. Met die scan kan duidelijk worden welke subsidies mogelijk zijn, wat de voorwaarden zijn en wanneer ze kunnen worden aangevraagd.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvende quick scan van uw coalitieakkoord op subsidiekansen? Wilt u meer weten over subsidie-instrumenten voor gemeenten? Neem dan even contact op met ons sectorteam, bestaande uit Jessica van der Laak en Gerben van der Steege.

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn