Subsidie voor aardgasvrije huurwoningen en VvE’s

aardgasvrij maken van NL

Dit najaar gaat de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) weer open. De regeling was al bedoeld voor woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere verhuurders. Aankomend najaar mogen ook gemengde Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gebruik maken van de regeling. Het gaat hierbij dus om gebouwen waarin zich zowel huurwoningen als woningen van particuliere eigenaren bevinden. Vanuit de VvE kan voor beide typen eigenaren een SAH-aanvraag worden gedaan.

Subsidie voor aansluiting op extern warmtenet

Met de SAH kan subsidie worden verkregen voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet. De subsidie is zowel voor aanpassingen in de woningen als voor de aansluitkosten op het warmtenet. Zijn de woningen al aangesloten op een warmtenet, maar wordt nog wel aardgas gebruikt voor warm tapwater en/of om te koken? Ook dan kan SAH-subsidie worden aangevraagd. Van belang is dat de huurwoning na de uitvoering van de maatregelen geen aardgas meer gebruikt.

De SAH is voor alle bestaande huurwoningen die binnen vijf jaar van het aardgas af gaan en op een warmtenet zijn aangesloten. Verder geldt dat voor de huurwoningen een bouwvergunning/omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018. Ook moeten de beoogde woningen de afgelopen 24 maanden minimaal drie maanden zijn verhuurd. Verder is nieuw in de SAH dat vanaf komend najaar ook subsidie kan worden aangevraagd voor een volledig elektrisch kooktoestel en het combineren van een individuele aansluiting met een centrale aansluiting. Ook kunnen, onder bepaalde voorwaarden, kosten voor het inpandige leidingstelsel worden opgevoerd.

Vergoedingspercentages Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

Per huurwoning kan in totaal maximaal € 5.000 SAH-subsidie worden verkregen.

  • De SAH vergoedt 40% (met een maximum van € 1.200 per woning) van de aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten). Onder de inpandige kosten worden de volgende maatregelen verstaan: afkoppelen van de aardgasaansluiting, verwijderen van de gasmeter, vervangen van de inpandige onderdelen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorziening voor aardgasvrij koken en warm tapwater en het verrichten van verdere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de huurwoning.
  • De SAH vergoedt 30% (met een maximum van € 3.800 per woning) van de aansluitkosten van een woning op een warmtenet.

Als de subsidieaanvraag groter is dan €25.000 mag voor de aanvraag nog niet gestart zijn met de aanpassingen.

Er is een totaal budget beschikbaar van € 194,3 miljoen. Hiervan is op 1 juli 2021 al €64 miljoen verstrekt. €13 Miljoen is nog in behandeling. Dit betekent dat er nog zo’n €117 miljoen beschikbaar is. SAH kan in de periode 2020-2023 worden aangevraagd waarbij het principe van ‘first come first serve’ van toepassing is. Mogelijk is het budget dus voor eind 2023 besteed. 

Plan van Aanpak aanvraag subsidie

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft eerder met succes ondersteuning verleend bij het aanvragen van SAH-subsidie. Wij denken graag met u mee bij de totstandkoming van uw aanvraag en kunnen u gericht adviseren. Daarbij geldt dat onze advisering niet stopt bij de SAH. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is voor de overheid een grote uitdaging. Deze vertaalt zich in diverse subsidiemogelijkheden op landelijk, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Ook hierin kunnen wij maatwerk leveren.

 

Volg ons op LinkedIn voor updates! 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn