Stimuleringssubsidies voor vrouwen in bèta en techniek

beta vakken

Het aandeel van vrouwen in de bèta en techniek disciplines van universiteiten en hogescholen is in Nederland laag. Het aandeel wordt lager naarmate de positie hoger is, slechts 16% van de hoogleraren in bèta-disciplines is vrouw en slechts 15% in de technische disciplines. De overheid wil het verhogen van het aandeel vrouwen stimuleren. Aan de instroomkant wordt dit gedaan door extra veni-toekenningen voor vrouwen in bèta en techniek. Met de stimuleringssubsidies voor vrouwen in bèta en techniek wil de overheid de uitstroom verminderen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door NWO.

Ondersteuning bij uitzicht op vaste of hogere aanstelling

De stimuleringssubsidies voor vrouwen in bèta en techniek kunnen een oplossing bieden voor vrouwen die wel uitzicht hebben op een vaste of hogere aanstelling (vanaf tenure track) maar tijdelijk geen financiering hebben. De subsidie kan aangevraagd worden voor maximaal 18 maanden en kan worden aangevraagd voor de dekking van salariskosten en materieel. Onder materieel wordt verstaan:

  • projectgebonden diensten en goederen zoals verbruiksmaterialen en rekentijd;
  • reis- en verblijfkosten voor congresbezoek, veldwerk en werkbezoeken;
  • uitvoeringskosten, dat wil zeggen kosten voor het zelf organiseren van een symposium, kosten van datamanagement en open access publicaties, en dergelijke.

 De minimale subsidie is € 20.000,–, de maximale € 250.000,–. Voor materieel geldt een maximum van € 15.000,–.

Doorlopend aanvragen mogelijk

Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde vrouwen uit binnen- of buitenland. De aanvraag moet bestaan uit een curriculum vitae, een motivering van de noodzaak van de subsidie en een onderzoeksvoorstel voor de te overbruggen periode. Daarnaast moet een inbeddingsgarantie worden meegestuurd van de instelling waar het onderzoek zal worden uitgevoerd. De beoordelingscriteria zijn de potentie van het onderzoeksvoorstel en de kwaliteit van de onderzoeker.

Voor 2020 is een budget van € 3,6 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 31 december 2020 worden ingediend.

Evers + Manders heeft ruime ervaring met NWO-subsidies

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft ruime ervaring met het aanvragen van NWO-subsidies, van het Talentprogramma (veni, vidi, vici) tot NWA ORC en Zwaartekracht. We helpen u graag om uw idee om te zetten naar een kansrijke aanvraag.

 

Categorie: NWO
Dit artikel delen via: LinkedIn