Stimulering van CO2-afvang en energieopslag

CO2 uitstoot

Investeert u in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u ook in 2018 weer terecht bij de energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA). In de basis is de regeling ongewijzigd, maar er zijn wel een aantal opvallende ontwikkelingen.

Hoe werken de EIA en MIA?

De EIA en MIA zijn fiscale maatregelen waarmee de Nederlandse overheid duurzame investeringen wil stimuleren. Ieder jaar worden twee lijsten gepubliceerd met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen: de energielijst en de milieulijst. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat op één van de lijsten staat, dan kunt u een deel van het investeringsbedrag als aftrekpost voor de vennootschapsbelasting opvoeren. Uw voordeel kan daarmee oplopen tot bijna 14%.

Nieuw op de lijst!

Ieder jaar wordt de lijst ververst, zo ook in 2018. Dit betekent dat er een aantal bedrijfsmiddelen bij komen en dat er een aantal verdwijnen. Zo is LED-verlichting min of meer de standaard geworden, waardoor er in 2018 alleen nog EIA aangevraagd kan worden voor LED-verlichting bij bestaande bedrijfspanden en niet meer bij nieuwe panden.

De grootste wijzigingen zijn echter het resultaat van twee belangrijke ontwikkelingen vanuit de energietransitie:

  • Binnen de energietransitie moet worden gestuurd op CO2-reductie en niet puur op het aandeel hernieuwbare energie.
  • Om de energietransitie tot een succes te maken is het van groot belang om in te zetten op het balanceren van vraag en aanbod en daarmee energieopslag.

Carbon capture and utilization (CCUS)

CCUS staat dit jaar voor het eerst op de lijst. Investeert u in apparatuur voor het afscheiden of transport van CO2 of voor het binden van CO2, dan kunt u bij de MIA terecht. Voorwaarde is wel dat de CO2 nuttig wordt toegepast, bijvoorbeeld in kassen of als grondstof voor de productie van chemicaliën of brandstoffen. Van het investeringsbedrag kunt u 36% opnemen als aftrekpost. Daarnaast kunt u gebruik maken van de Vamil. Hiermee kunt u een deel van de investering afschrijven op het moment dat het u uitkomt.

Energiebalancering

Dit jaar is er een nieuw hoofdstuk aan de energielijst toegevoegd: Energiebalancering. Hierin staan bedrijfsmiddelen opgenomen die leiden tot energiebesparing door het beter balanceren van vraag en aanbod. Naast een generieke code zijn specifiek de opslag van elektrische energie, Power to gas, Power to heat en intelligente lokale energienetwerken opgenomen. Voor de EIA geldt een percentage van 54,5%.

Aanvragen van de EIA/MIA

De EIA of MIA vraagt u aan binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. U kunt naast de aanschafkosten ook voortbrengingskosten opvoeren en kosten voor energieadvies of milieuadvies.

Wilt u onderzoeken welke kansen er voor u liggen, dan staat Evers + Manders ook in het nieuwe jaar voor u klaar.

Dit artikel delen via: LinkedIn