Stimulans investeringen tijdens de coronacrisis met BIK

Investeren

De zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ondersteunt ondernemers bij investeringen die belangrijk zijn voor de voortgang van hun bedrijf. BIK is een korting op de loonbelasting, niet op de winstbelasting. Voordeel is dat er dus ook een korting kan worden verkregen als er geen winst wordt gemaakt.

Het Kabinet wil voorkomen dat de negatieve economische effecten van de coronacrisis leiden tot een daling van investeringen en daarmee een bedreiging vormen voor de langere termijn toekomst van bedrijven.

Wat is BIK?

De BIK betreft dus een korting op de loonbelasting (afdracht loonheffing en premie volksverzekeringen). Ook bedrijven die geen winst maken maar wel loonkosten hebben—een situatie die vanwege de coronacrisis helaas niet ondenkbaar is—kunnen dus gebruik maken van de regeling.

De korting bestaat uit een percentage van de investering dat afhankelijk is van de hoogte van het totaalbedrag. Voor investeringen tot € 5.000.000 geldt dat 3% van de investering kan worden afgetrokken van de loonbelasting. Voor bedragen boven de € 5.000.000 is dat 2,44%.

Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de BIK als het gaat om nieuwe (ongebruikte) investeringen. Het is mogelijk gebruik te maken van de BIK in combinatie met andere regelingen, zoals de KIA, EIA, MIA, VAMIL en WBSO. In dat geval worden de percentages van de kortingen gestapeld.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet loonkosten hebben.
  • De investering moet op of na 1 oktober 2020 zijn gedaan.
  • Het object van de investering moet 6 maanden na aanschaf volledig in gebruik zijn genomen. Meerjarige investeringen vallen dus niet onder deze regeling.
  • De BIK kan maximaal 4 keer per jaar worden aangevraagd. Eén keer per jaar is ook mogelijk.

Indien de vermindering op de loonbelasting hoger is dan het te betalen bedrag, wordt het saldo automatisch nihil. Het is toegestaan om aan het einde van het jaar nog te corrigeren als blijkt dat het beter was geweest om in een eerder kwartaal wat meer af te trekken.

Bedragen

Het totale budget voor 2021 en 2022 is € 2 miljard per jaar. Omdat de BIK speciaal is bedoeld om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te dempen, zal er naar verwachting in 2023 een einde komen aan de regeling.

Om de regeling uitvoerbaar te houden, zijn er een aantal minimum bedragen vastgesteld:

  • Investeringen die worden meegenomen zijn ten minste € 1.500 per investering;
  • Het totale bedrag per aanvraag moet ten minste € 20.000 te zijn. 

Controverse

Op dit moment is de BIK nog slechts een wetsvoorstel. De oppositie heeft nog kritiek. Zij is van mening dat het “baangerelateerde” aspect van de regeling niet goed is onderbouwd.

Ook zijn tegenstanders van de BIK bang dat er misbruik gemaakt zal worden van de regeling. Dit was eerder het geval bij de WIR (Wet op de Investeringsrekening), waarbij het onder andere mogelijk was om geld toe te krijgen op de premie indien de aftrek lager was dan nihil.

Voorstanders van de BIK wijzen erop dat men van de WIR heeft geleerd en zich dus niet twee maal zal stoten aan dezelfde steen. Bovendien kan iedereen die misbruik maakt van de regeling rekenen op een fikse boete. Ook wijzen zij op internationale onderzoeken die aantonen dat de elasticiteit van bedrijven wordt vergroot door middel van fiscale investeringsregelingen.

Of de BIK er ook daadwerkelijk gaat komen, zal spoedig duidelijk worden. In onze WBSO gesprekken zullen we kort aandacht besteden aan de mogelijkheden van de BIK voor uw bedrijf.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook