Snelle infiltratie regenwater; LIFE bezoekt locatie

Infiltratieput boren in Apeldoorn

Geen natte voeten meer, en ook geen verdroging. Het kan! In 2019 is het EU LIFE pilotproject Aerfit in Apeldoorn van start gegaan. Dit project, financieel ondersteund vanuit LIFE, demonstreert een techniek (Fast High Volume Infiltration) waarmee regenwater van de straat snel in de bodem kan worden geïnfiltreerd. 

Een mooi project dat wateroverlast voorkomt, dat helpt tegen verdroging van de bodem en dat voor heel Europa geschikt gemaakt kan worden. Er is in Ugchelen al eerder op kleine schaal ervaring met deze techniek opgedaan. De positieve uitkomst resulteert er in dat Apeldoorn nu ruim 150 van deze infiltratiepunten realiseert. De eerste infiltratiepunten werden begin december 2019 geplaatst. Leuk, en als je zo nauw betrokken bent bij het project is het ontzettend gaaf als je het in levenden lijve zou kunnen aanschouwen. En dat gebeurde begin december, samen met een delegatie van de partners:

  • Gemeente Apeldoorn
  • Henk van Tongeren Water & Techniek
  • Stichting O2DIT
  • STOWA
  • Stichting RIONED
  • Hölscher Wasserbau

Monitor LIFE bezoekt locatie

Ook de monitor van EU LIFE was van de partij. Samen met de stuurgroepleden en andere betrokkenen vertrok ons totale gezelschap per fiets om de Apeldoornse projectlocatie te bezoeken. En ook wij waren van de partij. Collega Jan van Miltenburg (red. inmiddels gepensioneerd) omdat hij de aanvraag vanuit Henk van Tongeren Water & Techniek ondersteund heeft, en ik sloot aan om beeldmateriaal te vergaren om een kort verhaaltje over dit succesvolle project te maken. Dus daar gingen we, op de waterkoude, mistige donderdagmorgen in december : handschoenen aan, sjaal om en muts op. Rondje Apeldoorn.

 

De fietstour bracht ons langs diverse “waterplekken” in Apeldoorn. Zo was daar onder andere de vijver aan de rand van de stad. Zo op het eerste oog lijkt deze vijver voor de argeloze voorbijganger op niets meer dan een leuk waterplekje. Niets is echter minder waar. Eronder bevindt zich een vernuftig systeem in het kader van waterbeheersing. 

Het uiteindelijke doel van de fietstocht was het live meemaken van de boringen van de FHVI-infiltratieputten aan de Koning Lodewijklaan door de specialisten van Henk Van Tongeren Water & Techniek. Ter plaatse zien we dat de boor van de opstelling ontelbare keren gestaag de grond in verdwijnt. Dit gebeurt totdat het punt wordt bereikt, zo’n 17 meter diep, waar het water snel in de diepte verdwijnt. 

Laten we nu het geluk hebben dat we er nog zijn als de boor dat beoogde punt bereikt! Dit werd voor ons zichtbaar omdat het waterniveau in de bak opeens snel afnam. Hierna werden de aan elkaar verlijmde pvc-buizen ingebracht. Het laatste deel van de buis is poreus, zoals te zien op de foto, zodat het water de bodem in kan verdwijnen. Niet alleen wij waren opgetogen om hiervan getuige te zijn. Ook de enthousiaste LIFE monitor was duidelijk verheugd dat ze op het moment suprême aanwezig was.

 

Regenwater afkoppelen om daarmee wateroverlast én verdroging tegen te gaan. Twee vliegen in één klap. Wat deze techniek bijzonder maakt is dat de afvoer (infiltratie) snel gaat. In stedelijk gebied met onvoldoende ruimte in het groen of wadi’s heb je veel minder dure ondergrondse buffers als buizen of kratten nodig. Gemeente Apeldoorn

 

Innovatie 

De toegepaste techniek is een aantal jaren gelden ontdekt waarna universiteiten er grondig onderzoek naar hebben gedaan. Nu zijn we dus zover dat de techniek op grote schaal gedemonstreerd wordt. Wat nou het mooie is van deze ontwikkeling? Het blijkt dat als je op het goeie punt infiltreert, je dan wel veel meer water kunt infiltreren dan altijd is gedacht. Dat is natuurlijk een geweldige uitvinding met de heftige buien waar we steeds vaker mee geconfronteerd worden. Een (deel)oplossing voor de wateroverlast die extreme weersomstandigheden kunnen veroorzaken. Een techniek die prima past in de Europese klimaatdoelstellingen. Ofwel, een mooie innovatie die heel breed ingezet kan worden omdat ons klimaat ons allemaal dagelijks raakt.

 

Voor ons is AERFIT een mooie gelegenheid om onze nieuwe techniek te demonstreren. Om dat als Apeldoorns bedrijf in de eigen gemeente te kunnen doen, maakt het extra bijzonder. Henk van Tongeren Water en Techniek

 

Dit artikel delen via: LinkedIn