SDE+ groeit naar SDE++

SDE++ en zonnepanelen

SDE+, de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie, is ontzettend belangrijk in het nastreven van de Nederlandse klimaatdoelen. Alleen, SDE+ bestaat niet meer. De laatste call van dit voorjaar is inmiddels gesloten.

Hoe kan dat nou? We zijn er toch nog niet op klimaatgebied? Nee, inderdaad. We zijn er zeker nog niet. Echt weg is de regeling dan ook niet. Hij wordt verbreed: SDE+ wordt SDE++.

De verbrede regeling legt de focus naast het opwekken van hernieuwbare energie ook op CO2-reducerende technieken. Dit laatste moet breed gezien worden, want de regeling geldt in principe ook voor andere broeikasgassen zoals methaan.

Een overzicht van de verschillen tussen SDE+ en SDE++

SDE+SDE++
Tot en met voorjaar 2020Vanaf najaar 2020
Hernieuwbare energieHernieuwbare energie en andere CO2-reducerende technieken
Streeft naar maximale kWh-opwekking per euro subsidieStreeft naar maximale CO2-reductie per euro subsidie
Gefaseerde openstelling op basis bijdrage/kWhGefaseerde openstelling op basis van bijdrage/vermeden ton CO2
GESLOTENOPENT 29 SEPTEMBER 2020

Start SDE++

De eerste ronde, die tegelijkertijd ook de enige ronde wordt van 2020, start op 24 november 2020 en wordt uitgevoerd door RVO. Het budget bedraagt 5 miljard euro. Aanvragers kunnen in verschillende fasen aanvragen, waarbij in fase 1 de maximale bijdrage 70€/ton CO2 is. In fase 4 loopt dit op tot 300€/ton CO2. Subsidieverlening vindt ook plaats in de volgorde fase 1-fase 4 tot het beschikbare budget is bereikt.

Voor de volgende technieken is het mogelijk aanvragen in te dienen bij RVO:

Hernieuwbare energie:

  • Hernieuwbare warmte: geothermie, aquathermie, thermische conversie biomassa, zonthermie
  • Hernieuwbare elektriciteit: Zon-PV, Wind en Water
  • Hernieuwbaar gas: vergisting biomassa, vergassing biomassa

Industriële CO2-reducerende opties:

  • CCS
  • E-boiler (2.000 vollasturen)
  • Industriële warmtepomp
  • Restwarmte
  • Waterstof door elektrolyse (2.000 vollasturen)

SDE++ in beweging

De SDE++ is een regeling die nog volop in beweging is. Voor 2021 wordt verwacht dat de regeling verder wordt uitgebreid met andere CO2-besparende technieken en technologieën. Momenteel wordt gedacht aan onder andere CO2-afvang, kunststofrecycling en biobased productie.

Interesse in de nieuwe SDE-regeling?

Bent u geïnteresseerd in deze regeling en wilt u er graag meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Zij vertellen u er graag meer over.

Dit artikel delen via: LinkedIn