Reformatio in peius

Bij het geven van subsidieadvies komen diverse aspecten aan de orde, waaronder ook juridische. Denk aan het doorgronden van wetteksten, jurisprudentie en achtergronden. Zo kom je als subsidieadviseur mogelijk ook in aanraking met reformatio in peius en met name het verbod hierop.

Beroep aantekenen na afwijzing aanvraag

Als na een aanvraag het besluit van een subsidiegever negatief is, bestaat de mogelijkheid om bezwaar en/of beroep aan te tekenen. Dit doe je niet zomaar. Diverse overwegingen, zoals de kosten/baten-overweging, spelen een rol om wel of niet van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Bij het aantekenen van beroep en/of bezwaar is enige juridische kennis van belang. De bestuursrechter zal uiteindelijk uitsluitsel in de procedure geven; hierbij speelt mogelijk reformatio in peius en met name het verbod hierop een rol. Als subsidieadviseur is het zaak hiervan op de hoogte te zijn, dit ter bescherming van de belangen van de aanvrager. Maar wat is reformatio in peius?

Reformatio in peius

Het is Latijn voor de situatie dat een burger er door het instellen van bezwaar of beroep slechter voor komt te staan dan wanneer hij dit nagelaten zou hebben. Volgens het Nederlands bestuursrecht geldt hier een verbod op. Burgers mogen niet slechter af zijn door het instellen van bezwaar of beroep dan zonder deze procedure.

Uitzonderingen op dit verbod zijn de volgende situaties:

  • de subsidiegever / het bestuursorgaan mag de beschikking intrekken of wijzigen
  • het beroep/bezwaar betreft een zaak die valt onder het strafrecht

Advies?

Heeft u (meer) behoefte aan advies omtrent subsidieaanvragen? Wij helpen u graag bij uw subsidieverwerving. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Dit artikel delen via: LinkedIn