Provinciale subsidies: effectief voor de regio

Geld vanuit provinciale subsidieregelingen

Gericht versterkend

Interessant aan subsidies en (co)financiering die provincies bieden is, dat deze stuk voor stuk bedoeld zijn om uw eigen omgeving te versterken. De ervaring is dan ook dat provinciale subsidies een ijzersterk instrument zijn om op regionale schaal specifieke ontwikkelingen aan te sturen en beleidsdoelen te realiseren.

De regelingen zijn in het algemeen concreet, doelgericht, overzichtelijk, en letterlijk op bekend terrein van je organisatie of bedrijf. Je moet als initiatiefnemer wel de weg weten in het woud aan mogelijkheden. Maar dat is dan ook het enige nadeel van de regionale focus van deze doorgaans zeer succesvolle regelingen.

Provinciale beleidsdoelen worden gebaseerd op een mix van Europees en provinciaal beleid, waardoor iedere provincie zijn eigen specifieke pakket aan aandachtspunten, subsidies en financieringsmogelijkheden heeft. Naast de eigen subsidie- en financieringsmogelijkheden voeren de provincies ook landelijke, regionaal georiënteerde subsidies uit.

De verschillende regelingen hebben alle gemeen dat ze de eigen regio stimuleren.

Landelijk regionaal uitgevoerd

Voorbeelden van de landelijke regionaal uitgevoerde subsidies zijn:

  • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Thema’s binnen deze regeling zijn MKB, innovatie en koolstofarme economie.
  • Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3); voor het ontwikkelen verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland.
  • MKB – innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT); om innovatie bij het MKB te stimuleren.

Couleur locale

Naast de landelijke, regionaal uitgevoerde subsidies hebben de meeste provincies ook nog eigen subsidieregelingen voor o.a.:

  • MKB bedrijven en innovatieve bedrijven.
  • Natuur en milieu
  • Energie opwekking en energiebesparing
  • Water en waterveiligheid
  • Klimaatadaptatie.

Daarnaast bieden sommige provincies cofinanciering voor bijvoorbeeld nationale of internationale EFRO projecten of projecten in het Waddenfonds.

Heeft u een projectidee of bent u op zoek naar aanvullende financiering? Evers + Manders subsidieadviseurs is goed op de hoogte van de mogelijkheden bij provincies en regio’s. Wij zijn u graag van dienst.

Dit artikel delen via: LinkedIn