Proces management uitbesteden geeft rust

Een ingevulde aanvraag, voorzien van alle handtekeningen, klaar voor indiening. Dat is het eindpunt van een traject dat heel wat meer vraagt dan het zetten van mooie zinnen op papier. Het vraagt om te beginnen goed management van het proces van eerste projectidee naar die ingevulde aanvraag. Goed management betekent niet alleen efficiënt werken, maar ook zorgen dat u laat zien dat uw project goed aansluit bij de doelstellingen en voorwaarden van de subsidiegever, waardoor de kans van slagen toeneemt. Subsidie aanvragen betekent bijna altijd dat er met anderen moet worden samengewerkt. Een samenwerking maakt goede coördinatie, een gefaseerde aanpak en heldere onderlinge afspraken extra belangrijk.

De match van het projectidee met de subsidieregeling

De adviseurs van Evers + Manders kunnen u bij het procesmanagement ondersteunen en u veel van het werk voor de aanvraag uit handen nemen. Het begint bij het vinden van een goede match tussen uw projectidee en een subsidieregeling. De adviseur zal met u samen een analyse maken van de sterke en zwakke punten van uw idee in relatie tot de subsidieregeling. Wat moet er in ieder geval geregeld worden om aan de formele voorwaarden te voldoen? Wat kan er nog meer worden gedaan om de slagingskans te verhogen? Zijn alle partners aan boord, moeten er nog partners gezocht worden. En blijven de partners aan boord?

Procesmanagent is de sleutel tot een kansrijke aanvraag

Vervolgens zal de adviseur u helpen het projectidee uit te werken in de subsidie aanvraag. Dit vergt onder meer een heldere projectstructuur met een verdeling van activiteiten en budget over de partners. Vaak zal aan het begin van het aanvraagtraject een startbijeenkomst worden georganiseerd waarbij de partners de uitgangspunten vastleggen, de eigen belangen in lijn brengen met het consortium belang, en afspraken maken over de verdere acties. Ook later in het traject zal de adviseur de discussie tussen de partners faciliteren om deze efficiënt en effectief te laten verlopen met een hechte samenwerking als resultaat. Onze adviseur kan de voortgang en de kwaliteit van de informatie van de partners bewaken en zo nodig najagen. De adviseur zal ook organiseren dat degenen die de aanvraag moeten tekenen, bijtijds de informatie krijgen die hiervoor nodig is. Kortom, een subsidieaanvraag is inhoud en proces en bij beide kunnen wij u helpen.

 


Rolf Kunneke, hoogleraar economie van infrastructuren TU Delft

Evers + Manders heeft ons geholpen bij een Horizon 2020 aanvraag. Samen met hen hebben we het doel duidelijk gedefinieerd; het product dat we met het project willen opleveren. Onderweg naar de aanvraag hebben zij ons op het goede spoor gehouden en regelmatig een zetje in de rug gegeven. Zo bleef de voortgang erin. Dat heeft ons veel werk uit handen genomen en de rust gecreëerd om goed na te denken over de inhoud van de werkpakketten. Daar gaat het ons per slot van rekening om. En dat blijven we toch het leukst vinden.


Hoe kunnen wij u helpen?

Projectidee toetsen, subsidieregeling zoeken, het aanvraagproces managen, teksten redigeren, etc. Evers + Manders Subsidieadviseurs kan u bij al die zaken helpen. Samen met u kunnen wij een maatwerkpakket samenstellen.

Dit artikel delen via: LinkedIn