Partners voor Water: uw projectideegesprek al gepland?

Veilig drinkwater

Het programma Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)  is 1 juli jl.weer geopend. Niet onbelangrijk om gelijk de deadlines die er aankomen voor u op een rijtje te zetten:

  • Aanvragen kunnen ingediend worden tot 6 september 2019, 12.00 uur
  • Verplicht projectideegesprek met adviseur van subsidieverstrekker vóór 30 augustus a.s
  • Zonder projectideegesprek is indienen van een subsidieaanvraag niet mogelijk

Zo, dat hebben we maar vast helder.

Vanuit Evers + Manders Subsidieadviseurs hebben we eerder aandacht aan Partners voor Water – WWSD besteed. Dan is het toch leuk dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met de vraag komt of we kans zien dat ook deze keer te doen. Uiteraard! Collega Joost Jongerius vertelt er graag wat meer over.

“Joost, jij als één van onze internationaal waterspecialisten: wat houdt het programma Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s in?”

“Het is een programma waarmee de Nederlandse overheid de toepassing van Nederlandse vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen stimuleert. Anders gezegd: Wereldwijde welvaart en welzijn door samenwerking met delta’s op het gebied van water. Water is een bijzonder vak. Zonder water geen leven, klein gebrek aan water betekent gebrek aan welvaart en groot gebrek aan water gebrek aan welzijn. Maar overschot aan water heeft ook enorme gevolgen zoals we weten. Kleine overstromingen leiden tot economische schade en verminderde welvaart, grote overstromingen hebben slachtoffers en persoonlijke drama’s tot gevolg.”

“Toeleverende systemen?”

“Ja, dat betreft het gehele ecosysteem dat ermee gepaard gaat. Een delta die te vol is gebouwd met steden houdt onvoldoende ruimte over voor landbouw om mensen van voedsel te  voorzien. Maar de steden in die delta’s zijn wel de economische groeimotor van dat land. Er wordt gefocust op de delta’s, maar als Nederlanders realiseren we ons dat deltamanagers zich niet kunnen beperken tot het managen van onze delta maar daar met alle stakeholders mee om moeten gaan. Stakeholders die allemaal gebruikmaken van hetzelfde water waar wij zo afhankelijk van zijn.“

Water trekt zich niets van landelijke regelgeving aan, maar stroomt gewoon door

“De delta-problematiek zit heel vaak op wateroverschotten, maar het kan ook heel goed over droogte gaan, of over gebrek aan kwaliteit. De delta is een verbindende factor in het lokale waterecosysteem. In Nederland staan we ontzettend in verbinding met de rest van het ecosysteem. Wij zijn het afvoerputje van Zwitserland, Duitsland en Belgie. In Zwitserland hebben ze nationaal besloten om organische microverontreinigingen uit het water te halen wat het voor ons in Nederland makkelijker maakt om onze bron van drinkwater veilig te houden. Dat betekent het om in een delta te wonen. Of er nu wel of niet verschil zit in regelgeving na landsgrenzen: water trekt zich er niets van aan, dat stroomt wel door.”

“Wat kun je als subsidieadviseur toevoegen met betrekking tot deze problematiek?”

“Wij hopen er een steentje aan bij te dragen dat projecten slimmer worden, sneller van start gaan en meer/sneller impact kunnen creëren dan het tempo waarmee waterzekerheid en waterveiligheid schaars worden. Dat we het verhaal scherper krijgen en beter passend op de beoogde subsidieregeling. Projecten worden daardoor veelomvattender, waardoor we voor de projecten niet alleen geld genereren, maar de projecten ook potentieel meer impact zullen gaan krijgen.”

“Kun je voorbeelden geven van voorheen vernieuwende water gerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s?”

“Het AFMA-project had qua inhoud zo in WWSD gepast, maar was qua omvang iets te groot en is daarom een Fonds Duurzaam Water project geworden. Datzelfde geldt voor SuDaReMa. Maar ook vanuit programma’s als NWO WOTRO-Urbanising Delta’s of the World waren er projecten die zich qua inhoud leenden voor een PvW-aanvraag. De uitdaging is de optimale match tussen projectidee en subsidieprogramma te vinden.”

Evers + Manders heeft grote naam in de watersector

“Evers + Manders staat bekend om de enorme expertise binnen de watersector. Hoe herken je dit als buitenstaander?”

“Als waterexperts met ons praten weten ze dat binnen 5 minuten. Binnen 10 minuten weten ze dat we partijen en klanten aan elkaar kunnen koppelen en binnen 15 minuten zijn ze op zijn minst licht verrast over onze expertise. Dat is mijn persoonlijke ervaring.”

“Hoe ziet het netwerk van Evers + Manders binnen de watersector er uit?”

“We hebben goeie relaties met zowel grote als kleinere partijen: MKB en NGO’s, kennisinstellingen, waterorganisaties (waterleidingbedrijven en waterschappen) en overheden (lager en hoger). Een extra belangrijke stakeholder waar we mee te maken hebben is de eindgebruiker. Die eindgebruikers worden vaak over het hoofd gezien in projecten. Ze zitten niet echt in ons netwerk maar de partijen die heel dicht tegen de eindgebruikers aanzitten wel. In een subsidieaanvraag op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kun je het je niet veroorloven om niet vanuit de eindgebruiker te denken. Die kan en mag je niet over het hoofd zien. Het betekent een extra dimensie die je toevoegt aan je projectaanvraag. Die eindgebruiker is een complexer geheel dan de professional die je in de rest van de keten tegenkomt. Die eindgebruiker is een mens, is emotioneel, heeft geloof, heeft overtuigingen, cultuur, tradities en is daarmee van een oneindige diversiteit. Daarom is het van belang dat je zo’n aanvraag schrijft als mens met de toolbox van een creatieve subsidieadviseur.”

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook