Partners voor Water 2016 – verbreding of versmalling?

subsidie fonds duurzaam water

Veel animo…

Het aangekondigde programma Partners voor Water (PvW) mag zich verheugen op een grote belangstelling. Ruim 100 bezoekers kwamen naar de informatiemiddagen van RVO en het NWP (Netherlands Water Partnership). Een extra middag wordt zelfs ingelast. Voor uw project betekent dit een stevige concurrentie. 

Hoge impact…

 “Meetbare impact in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen” is een nieuwe PvW doelstelling. Dit bereik je niet snel alleen. Consortia liggen dus voor de hand. Individuele indieners zijn toegestaan, maar tegelijkertijd gaat het in PvW om het bouwen van netwerken.

Substantiële impact en herhalingspotentieel worden onmisbaar in de nieuwe regeling. PvW  lijkt aan te sluiten bij de beoordelingscriteria van het Fonds Duurzaam Water, waar samenwerkingsverbanden met een stevige capaciteit succesvol zijn gebleken.

Verbreding of versmalling?

Strikt genomen zijn alle landen- met uitzondering van fragiele staten – toegestaan, maar er (b)lijkt toch een voorkeur te zijn voor partnerlanden uit het ontwikkelingssamenwerking beleid. Partners voor Water combineert beleidsdoelstellingen van drie ministeries (I&M, BuZa en EZ). Gelukkig zijn deze samengebracht in de Internationale Waterambitie. Er mag verwacht worden dat projecten getoetst gaan worden aan de doelstellingen .

Scherpte gewenst…

Globaal bekeken lijkt de nieuwe PvW regeling veel mogelijkheden te bieden en breder te zijn van opzet dan bij vorige PvW programma’s. Maar, vanwege de concurrentie is het aan te raden zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ randvoorwaarden bij de start van het maken van een project kritisch te analyseren en om in dit kader uw projectideeën al in vroeg stadium scherp te krijgen en concurrerend te maken. Evers + Manders Subsidieadviseurs – uw Partner voor Water – heeft de relevante kennis en expertise om u hierbij te helpen.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook