OSIRIS: hoe kan reproduceerbaarheid in de wetenschap versterkt worden?

Science in houten letters gevormd

Open Science, waarbij openlijk toegankelijk, participatief en betrouwbaar onderzoek wordt nagestreefd, wordt steeds belangrijker in de onderzoekswereld. Nu deze beweging steeds meer tractie krijgt bij bestuurlijke organen als NWO, de Europese Commissie en universiteiten, is er ook meer noodzaak aan gedegen wetenschappelijk onderzoek naar het versterken van Open Science binnen de academische gemeenschap. Eén van de problemen waar Open Science mee kampt is dat veel wetenschappelijke resultaten niet gereproduceerd (kunnen) worden en daardoor niet geloofwaardig zijn.

Reproduceerbaarheid verbeteren

Het Horizon Europe programma van de Europese Commissie vroeg consortia begin dit jaar om onderzoeksideeën, interventies en oplossingen om de reproduceerbaarheid van wetenschappelijke resultaten te bevorderen. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), voorloper van het toepassen van Open Science, vroeg ons om een subsidieaanvraag voor deze call te ondersteunen onder leiding van Dr. Inge Stegeman, samen met een consortium van o.a. Amsterdam UMC (dr. Mariska Leeflang) en Katholieke Universiteit Leuven (dr. Veerle van den Eynden).

Met nog een krappe maand te gaan was het aan ons team (Anne Koopman en Marlieke van Kesteren) om de basis van de aanvraag te beoordelen en te bepalen waar het consortium, onderzoeksplan en beoogde impact nog versterkt kon worden. Om reproduceerbaarheid in de wetenschap optimaal te ondersteunen is het van belang dat de hele academische wereld wordt aangezet tot gedragsverandering. In allerijl legden we daarom contact met belangrijke belanghebbenden (wetenschappelijke tijdschriften, subsidieverstrekkers, en Open Science adviseurs en organisaties) om grootschalige impact zoveel mogelijk te kunnen garanderen.

OSIRIS

Ondertussen schaafden we, samen met het consortium en de Research Support van het UMCU, driftig aan tekst en structuur, scherpten we de doelen en het onderzoeksplan aan en discussieerden over manieren om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te motiveren om zo grootschalige cultuurverandering te bewerkstelligen. Om de sterkte van het onderzoeksplan en het consortium zoveel mogelijk duidelijk te maken creëerden we overzichtelijke figuren en tabellen en zorgden we voor een heldere lay-out. En met succes: Open Science to Increase Reproducibility In Science (OSIRIS) was één van de twee voorstellen die binnen deze call gehonoreerd werden, een prestatie om trots op te zijn!

We wensen het OSIRIS-consortium veel succes met het uitvoeren van hun onderzoek en het verankeren van reproduceerbaarheid binnen de academische wereld. Wij kijken terug op een zeer prettige samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat ze deze belangrijke overgang zullen helpen faciliteren.

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn