Openstelling Innovatiekrediet 2020

Innovatiekrediet

Begin Februari 2020 is het aanvraagloket van het Innovatiekrediet bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) weer geopend. Het Innovatiekrediet is bestemd voor bedrijven die niet voldoende financiële middelen hebben om nieuwe technische producten, processen of diensten te ontwikkelen. Een voorbeeld van zo’n nieuw technisch product is het ontwikkelen van software.  Daarnaast komen ook klinische ontwikkelingsprojecten in aanmerking. Denk hierbij aan innovatieve klinische meetapparatuur.

Het innovatiekrediet is rentedragend en moet na afloop van het project terugbetaald worden. Als het project in technische zin niet slaagt, kan het krediet onder bepaalde voorwaarden kwijtgescholden worden.

Budget voor 2020

Het budget voor 2020 is in totaal € 60 miljoen, wat als volgt verdeeld is:

  • € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten
  • € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Kredietpercentages

Met behulp van deze regeling kunnen ondernemingen ontwikkelingskosten zoals loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen financieren. Er gelden diverse kredietpercentages ter dekking van een deel van de kosten voor de verschillende ondernemingen:

  • Kleine ondernemingen: 45%
  • Middelgrote ondernemingen: 35%
  • Grote ondernemingen: 25%
  • Samenwerkingsverbanden: 40%-50%

Om in aanmerking te komen voor het innovatiekrediet moet er een goed onderbouwde businesscase worden samengesteld en moeten de projectkosten minimaal €150.000 bedragen. Daarnaast moet een technisch ontwikkelingsproject technisch innovatief en uitdagend zijn. Ook moet de innovatie binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Innovatiekrediet? Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Dit artikel delen via: LinkedIn