Open competitie: de innovatiemotor voor gezondheidsonderzoek

Open Competitie

Het niveau van de Nederlandse gezondheidszorg staat op een erg hoog peil. De uitdaging is om deze kwaliteit vast te houden en tegelijkertijd te verbeteren door innovatie en vernieuwing. ZonMw stimuleert daarom vernieuwing in  gezondheidsonderzoek en heeft op 28 januari j.l het programma Open Competitie voor gezondheidsonderzoek gepubliceerd.

De regeling Open Competitie

De regeling vervangt de eerdere TOP-subsidies en Investeringen Middelgroot en is bedoeld om excellente wetenschappers uit te nodigen hun onderzoekslijnen te vernieuwen voor wat betreft inhoud én samenwerking. De vernieuwende samenwerking moet primair leiden tot wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, model- en theorievorming).

Wat wordt verstaan onder een vernieuwende samenwerking? Dat is een samenwerking die nog niet geleid heeft tot meerdere gezamenlijke publicaties. Een vernieuwende samenwerking kan plaatsvinden tussen verschillende instituten en verschillende disciplines. Ook tussen twee disciplines binnen één instituut kan zo’n vernieuwende samenwerking plaatsvinden, zolang onderbouwd kan worden wat de vernieuwing van de samenwerking is.

Niet iedereen kan een aanvraag indienen. De volgende partijen komen niet in aanmerking:

  • Wetenschappers met een TOP subsidie (als hoofdaanvrager of medeaanvrager) of een VICI die is toegekend in de periode 2016-2019
  • Wetenschappers die een vooraanmelding of uitgewerkte aanvraag in de VICI subsidieronde hebben lopen met indiendatum 26 maart 2019 of die nog steeds in aanmerking komen voor een VICI aanvraag in de toekomst (dit geldt alleen voor de hoofdaanvrager)
  • Wetenschappers die betrokken zijn bij een andere aanvraag in de Open Competitie subsidieronde

Voorstellen zullen onder andere worden beoordeeld op innovatieve waarde voor de wetenschap, impact van het onderzoek, plan van aanpak en haalbaarheid, wetenschappelijke excellentie van de projectgroep en kennisbenutting.

Budget, subsidie en aanvraag

Er is € 9.200.000 te verdelen. Per voorstel kan er maximaal € 750.000 worden aangevraagd met een extra mogelijkheid voor investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur van minimaal €100.000,-  en maximaal €250.000,-.  Voor deze extra infrastructuur investering is matching verplicht. De looptijd van het project ligt tussen de 4 en 5 jaar.

Het indienen van aanvragen voor deze subsidieronde bestaat uit twee fasen:

  • Project idee fase – 28 maart 2019
  • Volledige aanvraag – 29 augustus 2019

Wij hebben goede ervaring met deze regeling vanuit Social Sciences en kunnen en willen u graag uitstekend begeleiden naar een kansrijke subsidieaanvraag. 

 

 

Dit blog beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn