NWO-TTW Perspectief – ronde 2017/2018

Financiering voor programma’s

NWO-TTW Perspectief is een financieringsinstrument voor onderzoeksprogramma’s die uitgevoerd worden door universiteiten en geselecteerde onderzoeksinstellingen. De doelstelling van dit instrument is het tot toepassing brengen van excellente wetenschap. Bij de beoordeling van de aanvraag wegen wetenschappelijke excellentie en toepassingsmogelijkheden (utilisatie genoemd) dan ook even zwaar. Gebruikers van de resultaten van het programma – eindgebruikers en technologieleveranciers – moeten tenminste 15% van de kosten van de universiteiten en kennisinstellingen voor hun rekening nemen en ook zelf meewerken aan het onderzoek.

Coherentie en focus

Een onderzoeksprogramma wordt door Perspectief gedefinieerd als een ‘samenhangende bundel projecten’. Die samenhang moet blijken uit de gezamenlijke focus van de projecten en uit het wederzijds gebruik van resultaten door projecten. Duidelijk moet zijn dat het uitvoeren van het onderzoek als programma meerwaarde biedt ten opzichte van uitvoering van de losse projecten. Uit de aanvraag moet ook duidelijk blijken dat de deelnemende onderzoekers elkaar versterken en alle benodigde expertise inbrengen.

Aanvraag in twee rondes

Deelname aan Perspectief start met het publiceren van een korte beschrijving van het projectidee op de website van NWO. Daarna moet een zogenaamde programmaontwerp worden ingediend waarin het programma uitgebreid en de onderliggende projecten beknopt beschreven worden. Voorstellen worden op basis van het programma-ontwerp geranked naar kwaliteit. De top 10 tot 12 voorstellen worden uitgenodigd voor het indienen van een programmavoorstel. Verschil met het programma-ontwerp is met name de uitgebreidere beschrijving van de projecten. Van de uitgewerkte voorstellen worden doorgaans 3 tot 4 gehonoreerd.

In de eerste ronde wordt al geselecteerd, deze fase moet  dan ook niet onderschat worden. Een goed programma-ontwerp opstellen is arbeidsintensief.

Voorkom weeffouten

Het programmaontwerp in de eerste aanvraagronde is geen vrijblijvende exercitie. Dan wordt het programma namelijk al vastgelegd, in de tweede ronde wordt het alleen verder gedetailleerd. Het is dus zaak om juist in die eerste ronde goed na te denken over hoe het programma opgezet wordt, wat de resultaten zullen zijn, welke onderzoekers mee moeten doen en wat geschikte gebruikers zijn. Weeffouten die in deze fase gemaakt worden, zijn later moeilijk of niet meer te herstellen. Vroeg inschakelen van een adviseur kan helpen om het hele proces van projectidee naar detaillering coherent en gestroomlijnd te laten verlopen.

Deadlines

  • Publicatie van uw projectidee op de NWO-TTW website: 2 november 2017, 14:00 uur.
  • Indienen programmaontwerp: 7 december 2017, 14:00 uur.

Evers + Manders en TTW Perspectief

Evers + Manders Subsidieadviseurs brengt graag haar ervaring in bij uw traject van idee tot kansrijke aanvraag. Wij zijn beschikbaar voor een vrijblijvend gesprek om een en ander door te spreken.

Dit artikel delen via: LinkedIn