NWO Open Competitie ENW – voor elk wat wils

Exacte en Natuurwetenschappen

Het NWO domein ENW heeft recent de Open Competitie instrumenten ge-update.

Vanaf nu is er voor elk wat wils in de vorm van de drie nieuwe financieringsinstrumenten:

  • NWO OC ENW – XS
  • NWO OC ENW – M (voormalig NWO klein)
  • NWO OC ENW – XL (voormalig NWO groot)

NWO Open Competitie ENW – XS

Het NWO OC ENW – XS programma maakt vernieuwende en risicovolle initiatieven mogelijk op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein ENW. Het voorgestelde onderzoek is grensverleggend en helpt de wetenschap vooruit. Een ENW-XS aanvraag heeft een omvang van maximaal € 50.000.

Na een succesvolle pilot in 2019-2020, waarvan de laatste ronde sluit op 1 september 2020, verwachten we dat in het najaar van 2020 een nieuwe ronde wordt opengesteld.

De ENW-XS call is geschikt voor iedereen met een grensverleggend idee waarvan de haalbaarheid nog moet worden aangetoond.

NWO Open Competitie ENW – M

De ENW-M-subsidie biedt onderzoekers de mogelijkheid om originele, innovatieve en risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’s van de toekomst.

Er zijn drie categorieën ENW-M-subsidies:

  • ENW-M-1 (1 wetenschappelijke positie)
  • ENW-M-2 (2 wetenschappelijke posities in samenwerking)
  • ENW-M-invest (investeringen)

Vanaf 6 augustus 2020 kunnen doorlopend aanvragen ingediend worden in alle drie de categorieën. De ronde 2020-2021 wordt gesloten als het subsidieplafond van €30 miljoen wordt bereikt. Het is dus zaak om zo snel als mogelijk een goede aanvraag in te dienen en niet te wachten tot dat het budget bijna op is. Vanaf begin augustus 2021 start vervolgens de ronde 2021-2022 waarvoor weer nieuw budget beschikbaar is.

De ENW-M subsidie is met name ook geschikt voor jonge onderzoekers die wellicht nog geen eigen onderzoeksgroep hebben maar die wel aan het opbouwen zijn.

NWO Open Competitie ENW – XL

De ENW-XL-subsidies zijn bedoeld voor consortia waarin onderzoeksgroepen door samenwerking een meerwaarde creëren ten opzichte van bijvoorbeeld afzonderlijke ENW-M-subsidies. Het programma is bedoeld voor excellent, uitdagend en innovatief fundamenteel onderzoek. Deze call wordt eens in de twee jaar opengesteld en werkt met vooraanmeldingen die door expertpanels beoordeeld worden.

Naar verwachting wordt de nieuwe call voor 2021 in oktober 2020 opengesteld. De verwachte deadline voor vooraanmeldingen is in april 2021.

De ENW-XL subsidie is door haar samenwerkingskarakter met name geschikt voor gevestigde groepsleiders die samen een nieuwe onderzoeksrichting kunnen ontginnen.

 

Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws!       

 

Categorie: NWO
Dit artikel delen via: LinkedIn