NWO, nieuwe regeling, nieuwe aanpak

NWA-ORC

NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft eind mei een nieuwe regeling gepubliceerd binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda: NWA-ORC. Ofwel Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia.

Men wil met deze regeling breed samengestelde consortia stimuleren doorbraken te realiseren om maatschappelijke problemen op te lossen.

Breed samengestelde consortia kunnen dus onderzoeksvoorstellen indienen. Deze onderzoeksvoorstellen moeten wel duidelijk aansluiten bij één of meer van de 25 NWA-routes. Deze routes zijn zeer divers, van sociale tot technologische probleemstellingen. We noemen een paar voorbeelden:

 • Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie
 • Materialen – Made in Holland
 • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • Smart, liveable cities

Inrichting regeling heeft nieuwe kenmerken

Niet alleen de regeling is nieuw, maar ook de inrichting van de regeling heeft nieuwe kenmerken.

 • Normaal gesproken gaan toegekende gelden bijvoorbeeld altijd naar de Universiteit. Dat is nu anders: de gelden kunnen ook ter beschikking komen van een HBO- of instellingen voor toegepast onderzoek (TO2-instellingen) zoals Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en Wageningen-Research.
 • Ook wordt internationale samenwerking gestimuleerd via het Money follows Cooperation principe. Als de benodigde expertise niet in Nederland aanwezig is, mag de expertise uit het buitenland komen. De buitenlandse partij kan dan ook subsidie krijgen. Die expertise moet wel bij organisaties vandaan komen die een publieke taak hebben en onafhankelijk zijn.
 • Daarnaast mag de co-financiering, minimaal 10% van het totale projectbudget, van zowel private als publieke partijen komen. Dit mag zowel in cash als in-kind (in de vorm van tijdsbesteding of goederen) zijn, of een combinatie van beiden.
 • Om tot brede consortia te komen stelt NWO middelen ter beschikking voor de organisatie van matchmakingsbijeenkomsten. Het maximaal aan te vragen bedrag per initiatief, bedoeld voor faciliterende zaken, bedraagt 10.000 euro, het totale budget hiervoor is 500.000 euro.

Drie bandbreedtes binnen de NWO-NWA regeling

We noemen nog een aantal aanvullende bepalingen uit de regeling. 

 • In de regeling kunnen voorstellen met een totale begroting (cash en in-kind bijdragen) ingediend worden tussen de bandbreedtes 0,5 tot 2, 2 tot 5 of 5-10 miljoen euro.
 • De begroting moet opgebouwd worden aan de hand van zes beschikbare modules (personele kosten, materiele kosten, investeringen, kennisbenutting en ondernemerschap, internationalisering en Money follows Collaboration, programmamanagement). Aanvragers moeten zelf bepalen welke combinatie van modules nodig zijn en hoe vaak elke module wordt ingezet.

Indienen van een aanvraag voor de NWO-NWA regeling

De regeling kent twee indieningsrondes:

 • De vooraanmelding met de deadline op 11 september 2018 om 14.00 uur
 • De volledige aanvraag die binnen moet zijn op 18 december 2018, ook om 14.00 uur

Wij adviseren ten zeerste om ook de eerste ronde zeer serieus te nemen. Keuzes die hierin gemaakt worden blijven geldig in de volledige aanvraag, ze kunnen niet meer gewijzigd worden.

Wilt u van experts vernemen of uw initiatief in aanmerking komt voor deze regeling, of zoekt u ondersteuning en begeleiding bij de aanvraag, schroom dan niet en neem contact met ons op. Met onze 25-jarige ervaring op het gebied van subsidieadvies en begeleiding van consortia en aanvragen zijn wij de juiste partij en adviseren u graag.

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn