NWA versus KIC: wat zijn de verschillen?

verschillen NWA versus KIC

Kortgeleden werd meer informatie over twee NWO-financieringsinstrumenten gepubliceerd: het NWO-instrumentarium voor het Kennis en Innovatie-Convenant (KIC) en de nieuwe call voor de Nationale Wetenschaps Agenda, Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Op het eerste gezicht lijken deze financieringslijnen erg op elkaar, maar er zijn belangrijke verschillen. En deze verschillen kunnen bepalen welke van de twee het beste past bij een specifiek idee, toepassing, of consortium. Hieronder bespreken we een aantal belangrijke pijlers van beide regelingen en waar ze verschillen:

Vraaggestuurd onderzoek

De NWA-ORC en KIC komen beide voort uit de wens om meer vraaggestuurd onderzoek te financieren, bij de NWA-ORC gaat het primair om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, bij KIC om het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. De NWA-ORC komt direct voort uit vragen vanuit de maatschappij en de KIC is de voortzetting van het topsectorenbeleid, maar dan gericht op topsector-overstijgende vraagstukken. Beide programma’s willen de samenwerking tussen publieke en private partijen versterken in brede consortia.

Inhoud

De onderwerpen bij beide financieringslijnen overlappen, maar zijn niet hetzelfde. Bij de NWA-ORC zijn er 25 routes bepaald op basis van vragen vanuit de bevolking. Bij de KIC zijn er 4 thema’s (Energietransitie & Duurzaamheid, Landbouw, Voedsel & Water, Gezondheid & Zorg en Veiligheid) gekozen door het Kabinet die verder zijn uitgewerkt in 25 missies. De vier thema’s zijn aangevuld met missie-overschrijdende sleuteltechnologieën (bijvoorbeeld Artificiële Intelligentie en Biotechnologie), ook wel de vijfde missie genoemd. Een onderzoeksplan moet aansluiten op deze routes en missies om in aanmerking voor financiering te komen.

Interdisciplinariteit

Interdisciplinariteit is een belangrijke pijler bij beide financieringslijnen. Aanvragers worden gestimuleerd om over grenzen heen te kijken: buiten hun vakgebied, buiten hun instituut en buiten hun wereld. Samenwerkingen tussen alfa, bèta en gamma wetenschappers en met bedrijven en kennisinstellingen buiten de universiteit (inclusief HBO, Deltares, Wageningen Research, Marin, NLR en TNO) zijn belangrijke voorwaarden waar een consortium aan moet voldoen. Het grote verschil tussen NWA-ORC en KIC in dit opzicht is het feit dat bij NWA-ORC bedrijven mee mógen doen terwijl ze bij KIC mee móeten doen.

Cofinanciering

Maatschappelijke partijen, bedrijven en andere organisaties, moeten zowel bij de NWA-ORC als KIC cofinancieren. Naarmate er meer sprake is van versterking van de concurrentiepositie van bedrijven en het onderzoek dichter bij de toepassing is, is de cofinancieringseis zwaarder. Bij de NWA-ORC moet er 10% cofinanciering zijn, maar die mag volledig in-kind (in natura) zijn. Bij de KIC kan de cofinanciering oplopen tot 50% en is een deel in cash verplicht.

Calls en budget

De NWA ORC kent drie fasen: een initiatiefvoorstel (deadline 1 oktober 2020), een beknopt voorstel (14 januari 2021) en een uitgebreid voorstel (24 juni 2021). De deadlines voor de KIC-instrumenten moeten nog bekend gemaakt worden. Enkele calls binnen de lijn praktijkonderzoek (KIEM, LINT en SPRONG) staan al open. In onderstaande tabel staan de mogelijke subsidies en de cofinancieringseisen.

ProgrammaOnderdeelSubsidie (miljoen euro)CofinancieringLooptijd
NWANWA-ORC (jaarlijks)Keuze uit:
* 0,5 - 2
* 2 - 5
* 5 - 10
10% (mag volledig in-kind)4 - 8 jaar
KICMissiegedreven, thematische calls (6-12 per jaar)* 0,75 - 410% (cash of inkind; privaat) of 30% (met minimaal 50% private cash bijdrage)Max. 6 jaar
Vraaggestuurd, Publiekprivate samenwerking (6 per jaar)* 0,75 - 450% cash door partners (privaat & publiek; minstens 30% is privaat)Variabel
Langetermijnprogramma's strategische kennisontwikkeling (1-2 per jaar)* 3 tot 10 per jaar (incl. NWO-bijdrage 25-33%)
* 25 max. over 10 jaar
10% waarvan minstens de helft cash10 jaar
Praktijkonderzoek HBO (meerdere calls per jaar)* 0,02 - 230% waarvan minstens de helft cashVariabel

Hulp nodig?

Een goede subsidieaanvraag vraagt om een goede voorbereiding. Het is verstandig om daar vroeg mee te beginnen. U kunt nu al kijken welke regelingen het best passen bij de onderzoeksprojecten die u wilt uitvoeren. Wij helpen u graag om de beste regeling te kiezen, het vooruitplannen op een call, het maken van een strategisch plan, consortiumvorming en bij het schrijven van het voorstel. 

 

Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn