NWA-oproep voor mensgerichte Artificiële Intelligentie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in samenwerking met de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) een nieuwe oproep gepubliceerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): “Synergiethema Artificiële Intelligentie: Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen”. Het doel van deze oproep is het verwerven van kennis en inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling en de toepassing van betrouwbare, mensgerichte kunstmatige intelligentie.

Mensgerichte kunstmatige intelligentie

AI (Artificial intelligence) is de meest invloedrijke technologie van dit moment. Echter zijn er wel enkele kritische kanttekeningen te plaatsen op het gebied van participatie: Burgers worden pas aan het eind van een ontwikkeltraject erbij betrokken, waardoor significante aanpassingen niet meer mogelijk zijn. Om actievere deelname van burgers in A- ontwikkeltrajecten te bevorderen werd eind 2019 Ethical, Legal and Societal Aspects (ELSA) labs gelanceerd.

Het doel van ELSA-labs is om ervoor te zorgen dat bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én burgers gezamenlijk verantwoorde AI-toepassingen ontwikkelen. Daarbij gaat het om oplossingen voor zowel maatschappelijke als zakelijke problemen, waarbij eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vooral betrouwbaarheid centraal staan.

De nieuwe NWA-oproep faciliteert onderzoek in ELSA-Labs om mensgerichte kunstmatige intelligentie mogelijk te maken. Consortia van publieke en private organisaties, bedrijven, maatschappelijke partijen en toezichthouders, werken in ELSA-Labs (de omgeving voor co-creatie) samen met burgers en de overheid aan mensgerichte AI-oplossingen aan de hand van concrete casussen. Het is hierbij belangrijk dat de ontwikkelde oplossingen generaliseerbaar en schaalbaar zijn.

Details van de NWO-call Synergiethema Artificiële Intelligentie

 • Binnen deze oproep kunnen aanvragen ingediend worden voor:
  • ELSA Labs (Fase II) en
  • een netwerkproject (Fase III).
  • Het netwerkproject kan alleen aangevraagd worden in samenwerking tussen consortia van de ELSA Labs (fase II) die financiering op basis van deze oproep ontvangen.
 • De partners in het consortium moeten gezamenlijk de voor de ELSA-Labs noodzakelijke kennis (ethisch, juridisch, maatschappelijk, economisch en technologisch/AI) in kunnen brengen.
 • Een consortium dient te bestaan uit minimaal een penvoerder, aanvrager en samenwerkingspartner.
 • De deadline voor het indienen van verplichte initiatieven (fase I) is 2 september 2021.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen voor een ELSA Lab (fase II) is 4 november 2021.
 • De deadline voor het indienen van de aanvraag voor het netwerkproject (fase III) is 2 juni 2022.

 Welke budgetten horen bij deze AI-call?

Voor deze call for proposals is een totaal budget van € 11.370.000 beschikbaar:

 • In fase I wordt geen financiering toegewezen
 • Voor een aanvraag voor een ELSA Lab (fase II) kan in totaal minimaal € 2 miljoen en maximaal € 2.194.000 worden aangevraagd binnen 4 categorieën:
  • Economie, Binnenlands bestuur, Defensie
  • Economie, Binnenlands bestuur, Justitie en Veiligheid
  • Economie, Binnenlands bestuur, Cultuur en Media
  • Economie, Binnenlands bestuur + Maatschappelijke Uitdaging
 • Voor het netwerkproject (fase III) kan maximaal € 400.000 worden aangevraagd.

 

Volg ons op LinkedIn voor updates! 

Dit artikel delen via: LinkedIn