NWA ook in 2019 weer interessant; de tijd dringt

NWO - Nationale Wetenschapsagenda

De eerste ervaringen met vooraanmelding en uiteindelijke indiening van voorstellen binnen de NWA tonen aan dat het indienen van een kansrijk project geen sinecure is. De eerste ronde in 2018 heeft geleid tot een overstelpende grote hoeveelheid project-ideeën. Ondertussen is ons wel duidelijk wat men wél zoekt en ook wat beter kan worden ingediend bij andere regelingen. 

Waar gaat het om bij de NWA?  Het draait om het bestuderen en oplossen van echte maatschappelijke problemen door middel van wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door een uitgebalanceerd consortium. Kennis-wisselwerking staat centraal.  Het klinkt simpel maar is het absoluut niet. Bel ons eens voor een gesprek en goed advies! Doe dat snel want de tijd dringt.

De Nationale Wetenschapsagenda

In maart 2018 is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een programmaronde gestart rondom de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is om een positieve, structurele bijdrage aan de Nederlandse kennismaatschappij te leveren door bruggen te slaan tussen disciplines en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Inmiddels is het NWA-programma opengesteld voor 2019. Was er in 2018 in totaal 70 miljoen euro subsidie beschikbaar,  in 2019 loopt dit op tot 108 miljoen euro. Twee sub-programma’s waarvoor nu voorstellen kunnen worden ingediend, zijn NWA-ORC en NWA-IDG.

NWA-ORC (aanmelden uiterlijk op 9 mei)

Het NWA-Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) sub-programma richt zich op innovatief en maatschappelijk relevant onderzoek via 25 routes op alle disciplines. Voorbeelden van routes zijn ‘Energietransitie’, ‘Personalized medicine’ en ‘Smart, liveable cities’. Het doel van NWA-ORC is om kennis te ontwikkelen voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke opgaven. Subsidie kan worden verkregen voor activiteiten binnen de hele keten van fundamenteel, toegepast én praktijkgericht onderzoek. Consortia zijn samengesteld en overstijgen de grenzen van disciplines, sectoren en/of beleidsvelden.

Binnen de NWA-ORC kunnen aanvragen ingediend worden in de volgende budgettaire bandbreedtes: € 0,5-2 miljoen, € 2-5 miljoen, en € 5-10 miljoen. Er geldt een minimum van 10% cofinanciering. Voor de 2019-ronde zijn de deadlines vastgesteld:

  • Aanmelding initiatieven: 9 mei 2019
  • Indiening beknopte aanvragen: 6 juni 2019
  • Indiening volledige aanvragen: 16 januari 2020

NWA-IDG (aanmelden voor 2 mei 2019)

Met de Ideeëngenerator (IDG), nieuw vanaf 2019, biedt de NWA ruimte aan kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers op alle wetenschapsgebieden kunnen via de Ideeëngenerator een bedrag aanvragen om prille, risicovolle onderzoeksideeën verder te ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project, met een maximale looptijd van één jaar. De deadline is 2 mei 2019.

Categorie: NWO
Dit artikel delen via: LinkedIn