Nieuwe regeling voor huursector: Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

SVOH - verduurzamen huurwoningen

De Rijksoverheid erkent dat de woningmarkt voor grote uitdagingen staat, zoals de energietransitie, de betaalbaarheid van woningen en de verduurzaming van woningen. Voor het laatste is een nieuwe regeling in het leven geroepen die bedoeld is voor eigenaren van huurwoningen: Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH).

Eigenaren die minder dan 100 huurwoningen in bezit hebben kunnen voor de verduurzaming en onderhoud van hun vastgoed gebruik maken van de SVOH. Voor eigenaren met meer dan 100 huurwoningen – met name woningbouwcorporaties – is er de Regeling Vermindering Verhuurderaftrek Verduurzaming (RVV-V).

Subsidiabele activiteiten

De SVOH heeft tot doel energiebesparing en onderhoud te stimuleren in bestaande gereguleerde huurwoningen. Er wordt enkel subsidie verstrekt aan verhuurders die ten minste twee energiebesparende of onderhoudsmaatregelen treffen of een combinatie daarvan. Wat deze energiebesparende of onderhoudsmaatregelen is specifiek gedefinieerd:

Energiebesparende maatregelen:

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie, zolder- of vlieringvloerisolatie
 • Bodem- of vloerisolatie
 • HR++ glas, triple glas in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen, of isolerende voor- en achterdeuren (in de bestaande thermische schil)
 • Voor het eerst aanleggen van een ventilatiesysteem met CO2-sturing of warmteterugwinning (WTW) met een rendement van tenminste 90%

Onderhoudsmaatregelen:

 • Het aanschaffen en installeren van een buitenkozijn van een deur of raam (behalve bij de toepassing van triple glas)
 • Vervangen of installeren van een ventilatiebox

Tot slot kan subsidie worden verkregen voor het laten opstellen van een energieadvies.

Omvang subsidie

Per woning kan maximaal € 6.000 subsidie voor de uitgevoerde activiteiten worden aangevraagd (incl. een eventueel energieadvies). De maximale totale subsidie per verhuurder is € 400.000. Het subsidieplafond bedraagt € 152.000.000.

Belangrijke data

Het beschikbare bedrag wordt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld. De SVOH wordt 1 april 2022 open gesteld en sluit op 1 januari 2026. Echter omdat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld is het van belang vroeg in te dienen om te voorkomen dat het budget uitgeput is voordat u uw aanvraag kunt indienen.

Samenhang met andere regelingen

De SVOH maakt deel uit van een breder pakket van regelingen van de rijksoverheid. Huurders kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor het aansluiten van woningen op warmtenetten. Ook kunnen verhuurders aanspraak maken op een subsidie voor zonneboilers en warmtepompen via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE).

 

Daarnaast kunnen gemengde Verenigingen van Eigenaren  subsidie aanvragen voor onder andere energiebesparende maatregelen, energieadvies en procesbegeleiding in de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Omdat verhuurders ook onderdeel uitmaken van (gemengde) VvE’s, bestaat de mogelijkheid dat zij al subsidie hebben ontvangen via de SEEH.

 

In sommige gevallen kunnen verhuurders gebruik maken van RVV-V en SVOH. De RVV-V is namelijk ook  toegankelijk voor verhuurders met minimaal 50 huurwoningen. Stapelen van SVOH en RVV-V voor dezelfde maatregelen is niet toegestaan.

 

Voor monumentaal vastgoed bestaan er specifieke instrumenten in de vorm van subsidies en leningen die ook van toepassing kunnen zijn voor verhuurders. Naast deze rijksregelingen zetten provincies en soms ook gemeenten specifieke subsidie-instrumenten voor verduurzaming en onderhoud van vastgoed.

 

Om te voorkomen dat verhuurders twee keer subsidie ontvangen voor dezelfde maatregelen, is cumulatie met andere regelingen voor dezelfde maatregelen niet toegestaan. Bij combinatie van subsidieregelingen is dan ook van belang scherp te hebben welk instrument waarvoor wordt benut.

Snel geïnformeerd worden bij subsidie-ontwikkelingen over:

 • Wilt u rechtstreeks geïnformeerd worden bij sectorspecifieke subsidie-ontwikkelingen?
  Vult dan onderstaand formulier in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn