Nieuwe openstelling MOOI subsidie vereist spoedige vooraanmelding

MOOI subsidie

De subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) wordt in 2022 opnieuw opengesteld. MOOI wil de samenwerking in breed samengestelde consortia stimuleren waarbij complete oplossingen voor bijdragen aan de klimaatdoelen worden ontwikkeld. Compleet wil zeggen dat technisch, sociale en andere relevante aspecten, die de slaagkans van een oplossing bepalen, worden meegenomen. De ontwikkelde oplossingen moeten uiterlijk in 2032 voor het eerst in de praktijk kunnen worden toegepast.

Thema’s

De MOOI-regeling richt zich op drie thema’s, elk met een eigen budget:

 • MOOI Elektriciteit: budget € 21 miljoen, met als belangrijkste onderwerpen het CO2-vrijmaken van het elektriciteitssysteem met aandacht voor opschaalbaarheid van duurzame opwekking, betaalbaarheid, ruimtegebruik en maatschappelijke acceptatie.
 • MOOI Gebouwde omgeving: budget € 24,4 miljoen, met als belangrijkste onderwerpen het CO2-vrij maken van de gebouwde omgeving waarbij de aandacht ligt op circulariteit, luchtkwaliteit en natuur en de ombouw van huizen naar goed geïsoleerd, aardgasvrij en met slim gebruik van schone elektriciteit. In 2022 worden vooral oplossingen gestimuleerd die zich richten op spijtvrije renovatie geschikt voor meerdere doelgroepen en gebouwtypen en op duurzame collectieve warmtevoorzieningen voor woonwijken, bedrijventerreinen en kantoor- of winkelgebieden.
 • MOOI Industrie: budget € 21 miljoen, met als centrale doelstelling minder CO2-uitstoot tegen lage kosten en belangrijkste thema’s verduurzaming van industriële verwarming door procesvernieuwing en duurzame circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Voorwaarden

 • In een consortium moeten tenminste 3 onafhankelijke (niet in een groep verbonden) bedrijven deelnemen die het project uitvoeren;
 • Daarnaast moet er (vaak cross-sectorale) samenwerking zijn met belanghebbenden zoals leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen;
 • Het projectbudget moet tenminste €2 miljoen aan subsidiabele kosten bedragen;
 • Het budget van onderzoeksinstellingen mag niet meer dan 50% van het totaal bedragen;
 • Het projectplan moet SMART zijn met duidelijke mijlpalen waarmee de voortgang kan worden gevolgd.

Subsidie

 • Minimaal €25.000,– per deelnemer en maximaal € 4.000.000,– per project voor de thema’s Elektriciteit en Industrie en maximaal € 7.000.000,– voor het thema Gebouwde omgeving.
 • Subsidiepercentage voor onderzoeksinstellingen 65% en voor overige deelnemers voor industrieel onderzoek 50% en voor experimentele ontwikkelingen 25%. Voor overige projectactiviteiten geldt een percentage van 50% voor alle deelnemers.
 • De subsidiepercentages voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling mogen worden verhoogd met 20% voor kleine ondernemingen en met 10% voor middelgrote ondernemingen.

Vooraanmelding verplicht

Volledige voorstellen kunnen worden ingediend van 1 juli tot en met 6 september 2022. Voorwaarde daarbij is dat u een vooraanmelding heeft ingediend. De indieningstermijn voor vooraanmeldingen is 1 tot en met 19 april 2022.

Bereid u goed voor

De MOOI-regeling is niet de aller gemakkelijkste. Een goede voorbereiding van de vooraanmelding is cruciaal. Wilt u meer informatie of wilt u ondersteuning bij het voorbereiden van de vooraanmelding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Snel geïnformeerd worden bij subsidie-ontwikkelingen over:

 • Wilt u rechtstreeks geïnformeerd worden bij sectorspecifieke subsidie-ontwikkelingen?
  Vult dan onderstaand formulier in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

 

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn