Nieuwe impuls voor samenwerking met kennisinstellingen

Nieuwe regeling van NWO: industrial doctorates

Wilt u een samenwerking met een kennisinstelling opbouwen of een bestaande samenwerking verdiepen? Het domein Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW) van NWO heeft een nieuwe regeling gelanceerd – Industrial Doctorates – die hiervoor unieke kansen biedt. Kern is de aanstelling van een promovendus die zowel in het bedrijf als de kennisinstelling werkt. Hierdoor is de opgebouwde kennis direct voor u beschikbaar en heeft u directe invloed op de inhoud van het onderzoek.

De promovendus mag iemand zijn die net is afgestudeerd (of binnenkort afstudeert), of een medewerker van uw bedrijf.

Wetenschappelijke kwaliteit en toepasbaarheid

Doelstelling van Industrial Doctorates is het stimuleren van samenwerking tussen een kennisinstelling en bedrijf waar toekomst in zit. Maar doelstelling is ook dat het onderzoek door de promovendus resultaten oplevert van hoge wetenschappelijke kwaliteit, die op korte termijn toepasbaar zijn in uw bedrijf. Dat biedt kansen om een flinke stap voorwaarts te maken bij uw geplande innovaties.

Cofinanciering vergroot de impact

NWO stelt per project maximaal € 222.563 ter beschikking voor dekking van de kosten van het salaris van de promovendus, materiaal en apparatuur. De kennisinstelling moet een soortgelijke bijdrage leveren in de vorm van uren voor begeleiding van de promovendus en het beschikbaar stellen van onderzoeksfaciliteiten.

Van u als bedrijf wordt ook een actieve bijdrage aan het project verwacht, zowel cash als in-kind (beschikbaar stellen van medewerkers en faciliteiten voor het onderzoek). U moet tenminste 20% van de totale financiële behoefte als cash bijdragen. Het totaal van uw cash en in-kind cofinanciering moet gelijk zijn aan de bijdrage van NWO. Als uw in-kind bijdrage alleen personeel betreft, komt de gevraagde bijdrage overeen met ongeveer ¼ fte per jaar.

MKB-bedrijven mogen alleen in-kind cofinancieren, dus hoeven geen cash in te brengen.

Budget en deadline

Voor de eerste call van NWO-TTW Industrial Doctorates was 3,4 miljoen euro beschikbaar. De deadline was 16 januari 2018.

Interesse?

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft ruime ervaring met dit soort regelingen. Wij helpen u graag om tot een goed voorstel en een goede aanvraag te komen. Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons op voor een eerste vrijblijvend gesprek.

Dit artikel delen via: LinkedIn