2023: Nieuw jaar, nieuwe kansen

Nu 2023 officieel is begonnen kijken we niet alleen terug maar ook vooruit. 2022 was voor ons een bewogen en mooi jaar met veel gehonoreerde projecten en de overname van ons bedrijf door de Hezelburcht Groep. Enthousiast kijken we vooruit naar 2023, waarin we nog meer mooie projecten zullen gaan begeleiden binnen o.a. de NWA-ORC, LIFE, EIC, Eurostars, Horizon Europe en natuurlijk de WBSO.

In 2022 hebben we veel mooie, geslaagde projecten mogen ondersteunen die in totaal zo’n €80 miljoen aan subsidie hebben opgeleverd voor onderzoek naar of ontwikkeling van bijvoorbeeld huidziekten, verbeterde neuroimaging methoden, palliatieve zorg, open science, groene waterstof en zonnepanelen in de fruitteelt. Vooral binnen Horizon Europe en EIC was onze slaagkans erg hoog (88%). De gehonoreerde projecten bieden vaak duidelijke impact voor eindgebruikers en steeds meer stakeholders spelen een belangrijke rol in het aanvraagproces. We merken dan ook dat subsidieaanvragen ingewikkelder worden, met consortia met een grotere diversiteit en een sterkere focus op lange-termijn gevolgen en implementeerbaarheid van kennis. Veel klanten beamen dit en zijn erg dankbaar voor onze expertise, kennis en ontzorging op dit gebied. Ze vinden dan ook dat onze ondersteuning van wezenlijk belang is voor de slaagkans.

Voor 2023 zijn we van plan deze kennis uit te breiden en goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in subsidieland zodat we nog betere en specialistischere ondersteuning kunnen bieden aan onze klanten. We horen het daarom graag als u wilt sparren over uw ideeën voor subsidies!

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn