Naar de wereldtop met de NWO Summit Grant

Matterhorn - top of the mountain

Dat NWO graag wetenschap van wereldklasse financiert is bekend. Met het Zwaartekracht programma worden bijvoorbeeld elk jaar een aantal topconsortia gefinancierd die 10 jaar lang aan een baanbrekend onderzoeksidee mogen werken. Na die 10 jaar blijkt het vaak lastig om deze samenwerking vast te houden door gebrek aan structurele financiering. NWO wil dergelijke consortia nu met de Summit Grant ondersteunen om de continuïteit in grensverleggend onderzoek te bewaren. De Summit grant is geïnitieerd door minister Robbert Dijkgraaf (OCW) die al sinds zijn periode aan het Princeton Institute for Advanced Study het belang van fundamentele langdurige samenwerkingen benadrukt.

Gezonde omgeving, rust en team science

Summit heeft een dubbele betekenis. Het staat niet alleen voor de (wereld)top, maar ook voor samenkomst. Team science dus, wat terugkomt in het feit dat in de vooraanvraag-fase van deze subsidie het beoordelingscriterium vooral op het consortium focust (80%, tegenover 20% wetenschap). Daarnaast komen de waarden “gezonde wetenschap” (dus nadruk op respect, veiligheid, onderling vertrouwen en wetenschappelijke integriteit), rust en ruimte terug. Dit komt overeen met de nieuwe strategie van NWO; topwetenschap heeft immers meer nodig dan competitiedrang en de druk om te moeten publiceren.

Haast is geboden

Het is nu aan de Colleges van Bestuur van de verschillende Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten om, net als bij het Zwaartekracht programma, maximaal 2 consortia te selecteren die mogen indienen. Deze consortia moeten 20 juni een vooraanvraag indienen voor een 10-jarig onderzoeksprogramma van €15-40 miljoen. Dit is een korte tijdsperiode is, dus wij zijn beschikbaar om snel ondersteuning te bieden. E+M heeft veel ervaring met grote consortia-aanvragen zoals Zwaartekracht en NWA-ORC en kennis over de nieuwe NWO-strategie.

 

Volgt u ons al op LinkedIn? 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn