MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) – Juist NU!

Netwerk

Veel ondernemers worden getroffen door de gevolgen van de huidige COVID-19 uitbraak. De overheid biedt op diverse wijzen steun aan Nederlandse mkb’ers, ook voor innovatie. Wij helpen u graag op weg. Zo is het binnenkort mogelijk om subsidie aan te vragen voor haalbaarheidsstudies via de MIT. Later dit jaar volgt dan de mogelijkheid voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is gericht op ondernemers die actief zijn in één van de 10 topsectoren: agri & food; chemie, biobased en energie; creatieve industrie; hightech systemen & materialen en ICT; life, sciences & health; logistiek; tuinbouw en uitgangsmaterialen; en water. Als parapluregeling heeft de MIT tot doel het stimuleren van innovatie door midden- en kleinbedrijven middels vijf subsidie-instrumenten.

 

MIT-instrumentMax. subsidiebedragSubsidiepercentage
MIT-kennisvouchers€3.750,-50%
Haalbaarheidsprojecten€20.000,-40%
R&D-samenwerkingsprojecten€350.000,-35%
TKI-netwerkactiviteiten€1.000,-n.v.t., vast bedrag
TKI-innovatiemakelaars€10.000,-50%

 

Openstelling aanvraag haalbaarheidsstudies al op 7 april a.s.

MIT is een brede regeling waar veel Nederlandse MKB’ers voor in aanmerking komen. De regeling omvat haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.

Binnen een haalbaarheidsproject brengt u de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart. De openstelling voor deze regeling is al op 7 april 2020. Wij adviseren u dringend de aanvraag ook op deze datum in te dienen. Snelle actie is geboden, temeer omdat het budget meestal op de startdag al vergeven is.

R&D-samenwerkingsprojecten hebben betrekking op zowel industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling. U slaat met minimaal 1 andere mkb’er de handen ineen om samen producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of te vernieuwen. Aanvragen voor dit instrument kunnen worden ingediend vanaf 11 juni 2020.

Een zeer laagdrempelig instrument is de MIT-kennisvoucher. Deze stelt u in staat uw kennisvraag met betrekking tot de innovatie van producten, productieprocessen of diensten te laten beantwoorden door een kennisinstelling.

Evers + Manders heeft ruimschoots ervaring met MIT en droeg bij aan meerdere succesvolle subsidieaanvragen voor MIT instrumenten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te onderzoeken wat MIT voor u kan betekenen.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn