Meer dan subsidies alleen

Het gaat er om wat je met subsidies kunt verwezenlijken. Daar ga ik voor. Dan moet je begrijpen waar een bedrijf mee zit, wat is het probleem en waar de uitdaging in zit. Dan zie je de oplossingen en de weg er naar toe en hoe subsidies hierin een rol kunnen spelen.

Neem de aanpak voor ontgassing van binnenvaartschepen waarmee een einde komt aan de vele tonnen aan vluchtige organische stoffen als benzeen die ieder jaar de lucht in worden geblazen, een onderschat gezondheids- en milieuprobleem dat niet thuis hoort in onze samenleving.

In 2012 stak Marc Freriks van BFT tanker logistics, een middelgroot tankvaartagentschap, zijn nek uit. Hij beloofde zijn personeel een einde aan de ongecontroleerde ontgassing te maken. Dit zonder te vermoeden aan welk een traject hij begon.

Niet lang daarna zat hij met een aantal partijen om tafel om te bespreken welke aanpak van dit probleem haalbaar was. Dit in een veld waar menig industrieel en menig innovatie al gesneuveld was. Met een subsidieaanvraag als katalysator was het mogelijk partijen bij elkaar te brengen en samen te laten werken aan de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve dampverwerkingsinstallatie voor de scheepvaart.

Met toegekende subsidies als MIT samenwerking, een Stimulering Duurzame Initiatieven bij de Rotterdamse Haven / Deltalinqs en Duurzame zeehavens bij provincie Noord-Holland als mede een MIA-Vamil aanvraag is er nu een installatie beschikbaar in Rotterdam. In Amsterdam komt er binnenkort ook een. Niet alleen subsidies, maar ook een aanvullende crowd funding, hebben deze ontwikkeling mogelijk gemaakt, iets wat het maatschappelijk draagvlak nog eens duidelijk onderstreept.

Na jaren van bestuurlijk touwtrekken van Freriks met de overheid mag de Don Quichot in Rotterdam ook binnenvaartschepen ontgassen. Dit dankzij een ontheffing van de Nederlandse overheid. Dit samen met het provinciale verbod op ontgassing legt de basis voor het uitbannen van deze praktijk in Nederland. De volgende stap is de acceptatie en implementatie op Europese schaal, een horde die nog keer op keer hoog blijkt. Een vervolg van dit schoolvoorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen is in alle opzichten internationale navolging waard.

Dit artikel delen via: LinkedIn