Lust for LIFE 2017!

Wist u dat klimaatadaptatie maatregelen in Rotterdam en Putten, maar ook grondstoffen- en energiehergebruik uit de waterketen door de EU medegefinancierd worden? Voorbeeldprojecten met deze thematiek zijn de afgelopen jaren door het EU LIFE-programma ondersteund met een aantrekkelijke subsidie die op kan lopen tot wel 60% van de kosten!

Drie thema’s

Het goede nieuws is dat het LIFE-programma ook in 2017 weer projecten subsidieert die bijdragen aan de verbetering van natuur en klimaat. Innovatieve ideeën rondom het hergebruik van grondstoffen, circulaire economie, natuurbeheer en klimaatadaptatie kunnen in september weer meedingen binnen de drie thema’s van LIFE:

  • Natuur en Biodiversiteit
  • Klimaat
  • Milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Ten opzichte van voorafgaande rondes is het daarbij wel van belang om te weten dat het voor Nederland gealloceerde budget voor de periode 2014-2017 op is (Nationale allocatie geldt niet voor het thema Klimaat).

Nederlands budget is op. Wat nu?

Voor Nederlandse projecten zijn er echter twee manieren om alsnog succesvol te zijn binnen het LIFE-programma 2017:

  • Zorg voor een substantiële bijdrage van een buitenlandse partner, waardoor de nationale allocatie vervalt
  • Projecten die hoog genoeg scoren maar geen gealloceerd budget hebben komen op de reservelijst terecht. Doordat niet alle landen hun allocatie volledig gebruiken zijn in het verleden verschillende projecten van de reservelijst alsnog gefinancierd ondanks een gebrek aan nationaal budget.

In beide gevallen is het wel van belang om een goede projectopzet te hebben waaruit duidelijk de meerwaarde van het project en de deelnemende partners blijkt. Een Nederlands project heeft dus zeker kans van slagen, maar de lat ligt wel hoog!

Uw projectidee doorspreken is nuttig

Evers + Manders heeft veel ervaring met het begeleiden van LIFE-aanvraagtrajecten en een bijzonder constante en hoge slaagkans. Wij dragen dan ook graag bij aan het omzetten van uw idee naar een succesvolle aanvraag. Bent u niet zeker of uw idee wel onder de LIFE-regeling past en kansrijk is? Neem dan gerust een keer een kijkje op de websites van onderstaande, door ons succesvol begeleide projecten om inspiratie op te doen.

Vanzelfsprekend zijn we ook beschikbaar om het met u over indieningsmogelijkheden bij andere regelingen te hebben.

 


KLIMAAT – LIFE URBAN ADAPT –  https://www.urbanadapt.eu/

Het LIFE URBAN ADAPT project is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, RWS en WNF om de effecten van klimaatverandering in het stedelijk gebied te verminderen. Om Rotterdam klimaatbestendig en groener te maken worden in de demonstratiegebieden Nieuwe Maas en Zomerhofkwartier nieuwe maatregelen getest en geëvalueerd. De participatieve aanpak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat daarbij centraal.

 

MILIEU –  LIFE OMZET- https://www.omzetpuntamersfoort.nl/

LIFE-OMZET is een samenwerking tussen Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA. Rioolwaterzuiveringen zijn ontwikkeld om afvalwater op een optimale en efficiënte manier te zuiveren. Zo ontstaat schoon water, wat geloosd kan worden op het oppervlaktewater. De resterende afvalstoffen worden afgevoerd. Tegenwoordig wordt afvalwater ook gezien als een waardevolle bron van energie, maar ook van grondstoffen als fosfaat. Het doel van Omzetpunt Amersfoort is een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem door op een duurzame manier afvalwater te zuiveren en doelmatig gebruik te maken van grondstoffen en energie.


 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn