LIFE subsidie voor Nederlandse gemeentes (3): Versnellen energietransitie

LIFE - Versnellen energietransitie

LIFE financiert demonstraties van slimme oplossingen die breed inzetbaar zijn in Europa. Voorbeelden zijn de introductie van nieuwe technologie, nieuwe vormen van samenwerking tussen stakeholders en nieuwe financieringsarrangementen. Op 17 mei 2022 worden de nieuwe calls voor het LIFE programma 2022 gepubliceerd. Maar welke kansen biedt LIFE eigenlijk voor de Nederlandse gemeentes? In deze serie van drie blogs brengen we de mogelijkheden voor u in kaart.

Naast demonstratieprojecten kent LIFE ook zogenaamde “coordination and support actions” (CSA). Dit soort projecten richten zich niet zozeer op nieuwe oplossingen van specifieke problemen, maar op bredere, beleidsmatige en markttechnische randvoorwaarden. De CSA worden ingezet in het onderdeel “Clean Energy Transition (CET)”. Dit onderdeel, met een budget van €1 miljard voor 2021-2027, richt zich op het versnellen van de transitie naar een energie-efficiënte, klimaatneutrale en op hernieuwbare energie gebaseerde economie.

Doelstellingen

Projecten moeten bijdragen aan één van de volgende vijf doelstellingen:

  • Opbouwen van een nationaal, regionaal en lokaal beleidsraamwerk voor de transitie;
  • Versnellen van de uitrol van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en businessmodellen en het versterken van de daarmee samenhangende professionele kennis en kunde;
  • Aantrekken van private financiering voor duurzame energie;
  • Ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;
  • Betrekken en empoweren van burgers in het kader van de energietransitie.

Voorbeelden van activiteiten en projecten

Projecten worden typisch uitgevoerd door meerdere kleine en middelgrote stakeholders, waaronder lokale en regionale overheden, non-profitorganisaties en consumenten. Een belangrijk beoordelingscriterium is de omvang van de geplande investeringen en het aantal betrokken stakeholders. Het consortium moet bestaan uit tenminste drie deelnemers uit drie verschillende landen (typisch 10 deelnemers). Samenwerking tussen landen met meer en minder ontwikkelde beleidsplannen wordt aangemoedigd. Waar kun je als gemeente nu concreet aan denken?

CET zoekt naar projecten met een holistische, cross-sectorale aanpak, bijvoorbeeld de combinatie van schone energie, mobiliteit, landgebruik, stedelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van diensten en infrastructuur.

Binnen de algemene thema’s zijn er prioritaire onderwerpen. De specifieke onderwerpen voor 2022 worden bekend bij de publicatie van de nieuwe call op 17 mei a.s. De verwachting is echter dat ze vergelijkbaar zullen zijn met vorig jaar: de renovatie van huizen, het bouwen van “smart buildings”, voorkomen van energie-armoede en bereiken van energie-efficiëntie in de industrie. Daarbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan ondersteunende acties zoals het aanbieden van coaching modules voor lokale overheden en het opzetten van netwerken of nieuwe financieringsvormen.  

Het gaat deze ronde dus echt alleen om ondersteunende acties. Vanaf 2023 komt er ook budget beschikbaar voor demonstratieprojecten.

Belangrijke voorwaarden:

  • Subsidiepercentage: 95% van subsidiabele kosten
  • Typische begroting bestaat alleen uit kosten voor de inzet van personeel
  • Gemiddelde subsidie-omvang is €1-2 miljoen
  • Maximale projectduur: 10 jaar

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn