LIFE 2021 opent in nieuw jasje

LIFE 2021 in new format

LIFE is al bijna 30 jaar hèt Europese subsidieprogramma voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van natuur en milieu. Sinds 2014 zijn klimaatmitigatie en -adaptatie als onderwerpen toegevoegd. In de zojuist gepubliceerde 2021 call zijn er wederom twee nieuwe onderwerpen: “Circulaire economie en levenskwaliteit” en “Duurzame energietransitie”. In deze blog praten wij u bij.

Nieuwe typen projecten natuur, milieu en klimaat: SNAP & SIP

Inhoudelijk is LIFE nog steeds op zoek naar pilot- en demonstratieprojecten die een oplossing bieden voor problemen die breed in Europa spelen. Naast de bekende projecten binnen de onderdelen milieu, natuur en klimaat, nu omgedoopt tot Standard Action Projects (SAP), kent het nieuwe LIFE programma meer toegesneden projectsoorten: Strategic Nature Projects (SNAP) en Strategic Integrated Projects (SIP).

SNAP en SIP zijn bedoeld voor activiteiten die zich expliciet richten op het implementeren van Europese regelgeving, plannen en strategieën op regionaal, nationaal of transnationaal niveau. Binnen SNAP gaat dit om de implementatie van het EU Habitats Directive en andere regelgeving omtrent natuur en biodiversiteit; terwijl SIP de implementatie van regelgeving omtrent klimaat- en circulaire economie ondersteunt.

Tot slot zijn er ook nog speciale SNAP en SIP calls die zich uitsluitend richten op Technical Assistance (TA). Daarbij gaat het om ondersteuning bij het indienen van een SNAP of SIP aanvraag. Hierbij kunt u denken aan netwerk activiteiten, het trainen van personeel, maar ook het inhuren van externe expertise voor het schrijven van de subsidieaanvraag. 

Duurzame energietransitie: Other Actions

Het nieuwe thema “Circulaire economie en levenskwaliteit” volgt de werkwijze van Milieu en Klimaatmitigatie en -adaptatie, dat wil zeggen oproepen met een brede scope van onderwerpen. “Duurzame energietransitie” heeft daarentegen een heel andere opzet. Hier is geen sprake van een brede subsidieoproep, maar bestaat het programma uit 18 zeer specifieke onderwerpen. Deze worden de Other Actions (OA) genoemd.

Activiteiten die in aanmerking komen voor deze subsidie variëren van ondersteunende netwerk en communicatie activiteiten, kleine natuurbehoud en op ecosysteemdiensten gebaseerde klimaatacties in overzeese territoria (de zogenaamde BEST met een omvang van maximaal €100.000) en pilot projecten die zich richten op het wegnemen van barrières in de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Voor een complete lijst met calls verwijzen wij u graag naar onze website.   

Kansen voor NGO’s; Operating Grants

De bovenstaande oproepen zijn gericht op ondernemingen en overheden. Tot slot zijn er nog de Operating Grants (OG), specifiek gericht op ondersteuning van NGOs bij het leveren van een bijdrage aan EU doelen met betrekking tot natuur, milieu, klimaat en de duurzame energietransitie. Een aanvraag bestaat uit twee stappen: allereerst het indienen van een driejarenplan (Framework Partnership Agreement); en vervolgens het aanvragen van een subsidie (Grant Agreement). De OG lijken op de eerdere subsidieoproep gericht aan NGO’s ter ondersteuning van de European Green Deal die in onze blog van 17 december 2020 werd beschreven.

In de onderstaande tabel ziet u het overzicht van de belangrijkste kentallen en de deadlines per type project.

Deadlines en kentallen

Type projectGemiddelde projectomvangMax. subsidiepercentageMax. projectduur
SAP€2-6 miljoen50-70%3-5 jaar
SNAP€15-50 miljoen60%14 jaar
SIP€10-30 miljoen60%14 jaar
OA€2-7 miljoen95-100%18 maanden
SIP & SNAP TAMax. €70.00060%5 jaar
OG€0,4 - €0,3 miljoen70%1 jaar

De meeste aanvragen kennen één enkele fase. SNAP en SIP zijn uitzonderingen.

Waar liggen uw kansen?

Alle calls zijn inmiddels geopend voor aanvragen. Heeft u een projectidee dat mogelijk in aanmerking komt voor subsidie onder het nieuwe LIFE programma en heeft u wellicht behoefte aan een klankbord, of kunt u hulp gebruiken bij het selecteren van de juiste oproep? Wij helpen u graag verder. Aarzel niet om snel contact met ons op te nemen, want de meeste deadlines liggen in het najaar van 2021. Nu is dus bij uitstek het goede moment om aan de slag te gaan met een mooie projectdefinitie, consortiumvorming en het schrijven van de subsidieaanvraag.

Volg ons op LinkedIn voor updates! 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn