LIFE 2018 – what’s new??

LIFE 2018

Het LIFE programma is de belangrijkste Europese regeling gericht op demonstratie van oplossingen voor natuur-, milieu- en klimaatgerelateerde vraagstukken. Jaarlijks wordt zo’n 250 miljoen euro subsidie verstrekt aan projecten waarin innovatieve concepten of technologie wordt gedemonstreerd.

Nederland doet het binnen LIFE goed met toonaangevende projecten op het gebied van circulaire economie en klimaat.  Voorbeelden zijn Waste2NeoAlginate  (winning en valorisatie van Alginaat uit zuiveringsslib) en de projecten Urban Adapt en Urban Roofs (klimaatadaptatie in Rotterdam). Bij deze projecten is E+M als adviseur betrokken.

Gewijzigd aanvraagtraject vanaf 2018?

Ook in 2018 wordt de LIFE regeling opnieuw opengesteld. De EU overweegt echter om het aanvraagproces in twee fasen te knippen (onderdeel Environment), om de volgende redenen:

  • Er is een dalende tendens in het aantal aanvragen
  • De huidige aanvraagprocedure wordt als complex en arbeidsintensief ervaren
  • De competitie is hoog 

In de eerste fase wordt het project op hoofdlijnen beschreven en door onafhankelijke experts beoordeeld. Alleen na een positieve beoordeling volgt een tweede fase waarin het voorstel verder uitgewerkt moet worden.

Deze aanpak sluit aan bij veel vergelijkbare EU-regelingen, zoals Interreg en Horizon. Het idee is dat de regeling hiermee laagdrempeliger wordt, maar dat ook het kaf al vroegtijdig van het koren wordt gescheiden.

2-Fasenaanpak: wat betekent dit voor aanvragers?

De nieuwe aanpak beïnvloedt de planning en doorlooptijd van aanvragen. De verwachting is dat de nieuwe call in het voorjaar wordt gepubliceerd en dat de fase 1 aanvragen al voor de zomer moeten worden ingediend. Dit betekent dat, waar je in voorgaande jaren rond september een uitgewerkt voorstel moest hebben, je nu al voor de zomer een uitgewerkt idee moet hebben.

Hierdoor wordt het belang om tijdig een goed doordacht project voor te bereiden groter dan in voorgaande jaren. Immers, alleen een succesvol beoordeeld fase 1 voorstel is het toegangsticket voor de tweede fase waarin de volledige aanvraag moet worden uitgewerkt.  Bovendien geldt dat een zorgvuldig opgezet project tot minder complexiteit in de verdere uitwerking in fase 2 leidt. Het eerste fase voorstel is daarmee zeker geen vrijblijvende exercitie!

De plannen voor LIFE zijn nog in concept, maar lijken doorgezet te worden. Het is dus essentieel om nu uw plannen voor een mogelijk LIFE project te concretiseren!

Evers + Manders heeft uitgebreide ervaring met LIFE aanvragen en tweefasenvoorstellen bij de EU . Wij dragen dan ook graag bij aan het omzetten van uw idee naar een project met goede projectstructuur en daarmee de basis voor een succesvolle aanvraag!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn