Johan Evers + Paul Manders: 25 jaar subsidieadvies

25-jarig jubileum Evers + Manders Subsidieadviseurs

Het is zover! Feest! Evers + Manders, het subsidieadviesbureau waar ik inmiddels 11 maanden als marketingcommunicatie-medewerker werk, bestaat 25 jaar. Ik bedenk me dat dat meer dan 25 keer de periode is die ik er inmiddels zelf met veel plezier onderdeel van uitmaak. Wat een ontzettend gave mijlpaal!

In die 25 jaar ofwel 300 maanden hebben Paul Manders en Johan Evers, de eigenaren, hun Evers & Manders Consult uit 1993 laten groeien naar het 20-koppige Evers + Manders Subsidieadviseurs B.V. in 2018. Een gevarieerde club hoogopgeleide mensen met ieder hun eigen expertise en focus. Maar dat niet alleen: een club mensen die een (h)echt team vormen. Hoe krijg je dat nou spits?!
Ofwel, hoogste tijd om de grondleggers Johan Evers en Paul Manders te vragen naar de handel en wandel van dit bedrijf in Hoevelaken.

Evers + Manders bestaat vandaag 25 jaar. Een mooie mijlpaal. zijn jullie al die tijd al actief in subsidieland?

Johan: “Nee, langer. We waren beiden al langer actief in subsidieland. Toen ik tussen 1986 en 1990 bij DHV werkte was ik al bezig met subsidies. Er waren toen onder meer de INSTIR, de voorloper van de WBSO, en diverse export ondersteunende subsidieregelingen waar ik me mee bezig hield. Ook is er destijds voor het CAM-programma, een voorloper van het huidige EU LIFE-programma, een grote aanvraag voor een demonstratieproject voor de Crystalactor, een vinding van DHV, gedaan.”
Ook Paul was al eerder actief op het gebied van subsidies: “Mijn eerste ervaring met subsidies was een EU-LIFE subsidieaanvraag voor de Dierentuin Amersfoort, opgesteld in de tijd dat ik actief was als zelfstandig ondernemer, een jaar voor de start van Evers & Manders Consult.”

En toen ontstond opeens het idee in 1993 om samen Evers & Manders op te richten?

“Nee, niet opeens. Wij kenden elkaar al van Nijenrode waar we in 1983 – 1984 gezamenlijk studeerden. Paul deed de commercieel-technische opleiding, ik de bedrijfskundige. Na Nijenrode hielden we contact. Toen Paul zich in 1988 ook in Amersfoort vestigde, hadden we regelmatiger contact. Vanaf begin 1993 overlegden we regelmatig over een gezamenlijk bedrijf. Op 1 oktober 1993 was het zover en was Evers & Manders Consult een feit.”

Samenwerking tussen studiegenoten. Dat is toch anders dan samen studeren. Hoe heeft de samenwerking zich in de loop der tijd ontwikkeld?

“Vanaf het begin hadden we al een duidelijke taakverdeling. Dat is ook altijd zo gebleven. In het begin heb je dan weleens de neiging om je met het taakgebied van de ander te bemoeien. Maar op een gegeven moment is er een gemeenschappelijk beeld uitgekomen van welke zaken belangrijk zijn die we met zijn tweeën besluiten en welke zaken uitvoerend zijn en door de verantwoordelijke voor dat gebied worden ingevuld. Op die manier hebben we een heel mooi maar ook efficiënt samenwerkingsmodel ontwikkeld.”

Wat zijn wezenlijke veranderingen in die afgelopen 25 jaar?

“Allereerst gaat de communicatie nu voornamelijk elektronisch. Vroeger gebeurde dat nog heel veel per post, per koerier en per telefax. Een belangrijke ontwikkeling is natuurlijk ook de komst van het internet waardoor subsidie-informatie voor iedereen snel toegankelijk is. In het verleden was er daardoor veel meer aandacht nodig voor het in beeld brengen van de subsidiekansen. Nu is dat wel wat minder geworden.”

Kun je als je terugkijkt op die 25 jaar concluderen dat de subsidiemarkt veranderd is?

Paul en Johan geven aan dat er vroeger een veel groter aantal subsidieregelingen was. “Onder de invloed van Europese regelgeving is het regelingenveld ook wel gewijzigd. Jammer is, dat als een gevolg van bezuinigingen een aantal Nederlandse samenwerkingsregelingen zijn gesneuveld.
Ook zijn er meer collega-bureaus ontstaan. Veel ondernemingen zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat subsidies aanvragen een vak is. De markt is daardoor veel groter geworden in de loop der jaren. Vanwege onze gefocuste marktbenadering op specifieke sectoren en de aandacht voor strategische inbedding van grotere subsidieaanvragen ervaren wij overigens weinig concurrentie van collega-bedrijven. Wat daarin ook meespeelt is, dat het belangrijk is de organisatie van je opdrachtgever goed te kennen. Als je deze goed kent en de vragen die er spelen goed weet in te vullen, is het voor concurrenten heel lastig om binnen te komen.”

Zijn er zaken die het meest belangrijk zijn gebleken?

“Op de lange termijn zijn twee zaken voor ons heel belangrijk, namelijk onze opdrachtgevers en onze medewerkers. Met onze opdrachtgevers proberen we samen te werken in strategische netwerken. We hanteren een focus, een specifieke sectorgeoriënteerde benadering om de activiteiten voor onze opdrachtgevers te laten uitvoeren door adviseurs die hun sector kennen.
Dit heeft niet alleen betrekking op de technieken die worden gebruikt, maar ook op het kennen van de wereld van de opdrachtgevers. Wat is het overheidsbeleid voor de sector? Wat is belangrijk? Hoe zijn de ontwikkelingen? En wat zijn de gebruiken in de sector? Dat alles is belangrijk om opdrachtgevers zo effectief en efficiënt mogelijk te bedienen.
Aan de andere kant zijn onze medewerkers van groot belang. Uiteraard proberen we een goed werkgever te zijn. Verder besteden we heel veel inspanningen aan kennisdeling en opleidingen. Het subsidieadviesvak vraagt veel van de adviseurs. Vaak moet je een duizendpoot zijn en het is belangrijk medewerkers daarin te ondersteunen.”

Wat is de succesfactor, de kracht van Evers + Manders?

Onze succesfactoren zijn: kansen zien, een sterke focus op de markt, goed gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers en een streven naar kwaliteit en klanttevredenheid.

Drie zaken die prominent opvallen als je op bezoek komt bij Evers + Manders: de stilte en rust, de megagrote lunchtafel en de tafeltennistafel. Vertel?

“Achter hun bureau zijn medewerkers meestal met individuele taken bezig. Dat is vaak heel nauwkeurig werk dat om een bepaalde concentratie vraagt. Het lijkt dan ook nogal stil op de werkvloer. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat collega’s met elkaar communiceren. Vandaar de grote tafel die zowel bij de gezamenlijke lunches als interne overleggen wordt gebruikt. En tenslotte is het natuurlijk ook belangrijk om af en toe even te bewegen: de tafeltennistafel is dan een mooie uitvlucht.”

Menige bedrijfstak heeft problemen met het vinden van (capabel) personeel. Hoe is dat bij Evers + Manders?

“Gelukkig hebben we een heel laag verloop. Dus we hoeven geen enorme inspanningen te doen om nieuwe collega’s te vinden. Aan de andere kant merken we wel dat het invullen van vacatures niet heel gemakkelijk is. Deels heeft dit te maken met het feit dat subsidieadvisering een heel breed beroep is waarvoor geen specifieke opleidingen zijn. Dit vraagt veel kennis en vaardigheden van potentiele sollicitanten. Anderzijds is ook het vak van subsidieadviseur niet heel erg bekend. Ook dat maakt dat we niet heel snel tientallen sollicitaties op een vacature ontvangen.”

E+M is iso-gecertificeerd. Vanwaar deze keuze?

“We hadden vanaf het begin al heel duidelijk een strakke organisatie van ons bedrijf voor ogen. Dit om zaken efficiënt en op een hoog kwaliteitsniveau te laten plaatsvinden. Ook het delen van kennis en informatie was hiervoor een belangrijke motivator. We hadden een heel scala aan interne afspraken. De stap naar een kwaliteitssysteem was nog maar een kleine en we hebben dat in een heel korte termijn gerealiseerd.
“Belangrijk is dat zaken in een kwaliteitssysteem geaudit en geborgd worden. De mogelijkheid om niet mee te doen is dus niet meer aanwezig. De focus in het systeem ligt overigens met name op het benutten van kansen en het leren van zaken die minder goed zijn gegaan. Wat ons betreft is dat een belangrijke meerwaarde voor onze opdrachtgevers.”

Evers + Manders is terughoudend in zichzelf publiekelijk “schouderklopjes” geven, terwijl die situaties er echt wel zijn. Doe je jezelf als bedrijf daar niet te kort mee?

“Misschien wel, maar we hebben natuurlijk altijd wel de insteek gehad ‘doe maar gewoon’. Verder is het belangrijker dat opdrachtgevers positief over je communiceren. Dat heeft op potentiële opdrachtgevers een veel groter effect.”

Hoe zien jullie de toekomst?

“De toekomst zien we positief. Het bedrijf staat er prima voor. We hebben bovendien allebei nog veel energie en zullen dus zeker nog een aantal jaren doorgaan. Waar we wel mee bezig zijn, is het bedrijf minder van onszelf afhankelijk te laten zijn.”

25 Jaar succesvol Evers + Manders. Reden voor een feestje?

“Ja zeker. Met de medewerkers en hun partners zijn we een weekendje op pad geweest. En uiteraard schenken we er ook graag aandacht aan met onze opdrachtgevers.”

 

Henny Doppenberg
Marketing en communicatie

 

Dit artikel delen via: LinkedIn