ISO 9001:2015 summa cum laude

Evers + Manders gecertificeerd

Zonder dat non-conformities zijn geconstateerd is Evers + Manders Subsidieadviseurs gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm. Met de hoogste lof. Summa cum laude. Waarom vindt Evers + Manders de erkenning van kwaliteit in de bedrijfsprocessen zo belangrijk? Dit blog geeft het antwoord.

Kwaliteit + vertrouwen

Evers + Manders Subsidieadviseurs werkt voor haar dienstverlening alweer een tijdje volgens de nieuwste kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Als kroon op de transitie van de oude naar deze nieuwe norm ontving Evers + Manders op 4 april 2017 van Lloyds Register LRQA het bijbehorende kwaliteitscertificaat. Er zijn maar heel weinig subsidieadviesbureaus gecertificeerd. Evers + Manders is bovendien de eerste die het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de nieuwe norm heeft gecertificeerd.

Het antwoord op het waarom van certificering is eigenlijk heel eenvoudig. Evers + Manders werkt permanent aan “het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie” en wil door certificering de kwaliteit van de organisatie borgen en aantonen. Voor topprestaties in subsidieadvisering is goed immers eenvoudigweg niet goed genoeg.

Plan-Do-Check-Act werkprocescyclus

Risico gebaseerd denken staat centraal in de nieuwe norm. Zo ook zijn alle bedrijfsprocessen van Evers + Manders doordrenkt met de Plan-Do-Check-Act werkprocescyclus. In het complimenteuze verslag van het assessment stelt Lloyds in het verlengde hiervan niet alleen met genoegen vast dat klanttevredenheid op systematische wijze wordt gemeten, maar ook dat de score op tevreden klanten duidt. Heel vanzelfsprekend voor de aard van het bureau is de dienstverlening  in overeenstemming met de wet- en regelgeving, concludeert Lloyds.

Competentiemanagement

Subsidieadvisering is mensenwerk. De medewerkers moeten hun vak beheersen. Evers + Manders zet hier flink op in. Het is dan ook niet vreemd dat Lloyds een goed ingevoerd, professioneel bedreven en effectief systeem van competentiemanagement aantrof. Lloyds zag onder meer een goede benutting van kansen bij het inwerktraject van 4 nieuwe medewerkers door op onderdelen andere adviseurs meteen bij te scholen.

Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van op te stellen subsidieaanvragen én aan het financieel management en compliance van toegekende subsidies.

Projectdefinitie

Evers +Manders komt in een heldere aanpak met scherp oog voor zowel de belangen van opdrachtgevers als de doelstelling van subsidieregelingen steevast tot klinkend resultaat. Dit doet Evers + Manders onder andere door samen met de opdrachtgevers bij de start van de samenwerking het project voor de subsidieaanvraag scherp en goed te definiëren.

Vanuit de projectdefinitie worden vervolgens alle aspecten uitgelicht, uitgewerkt, gewikt en gewogen om tot een scorende aanvraag te komen. Deze van grof naar fijn aanpak met tussentijdse toets momenten voorkomt dat bij de aanvraag betrokkenen door de details onderweg de rode draad kwijt raken en niet optimaal kunnen bijdragen.

Dit artikel delen via: LinkedIn