ISO 9001 certificering brengt kwaliteit in subsidieadvies

In september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm geïntroduceerd. Evers + Manders Subsidieadviseurs levert al vanaf 2012 gecertificeerde kwaliteit en kan nu melden dat het eigen kwaliteitssysteem op orde is voor deze nieuwe norm. Er zijn maar heel weinig subsidieadviesbureaus gecertificeerd. Dat is bijzonder, want certificering helpt bij kwaliteit in subsidieadvies. 

Risicogebaseerd denken

In de inleiding van de nieuwe norm staat de noodzaak van certificering kernachtig samengevat: “Het besluit om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren is een strategische beslissing voor een organisatie die kan bijdragen aan het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie”.

Een van de belangrijkste nieuwe elementen in deze internationale kwaliteitsnorm is de Plan-Do-Check-Act-werkprocescyclus (PDCA-cyclus) die risicogebaseerd denken impliceert.

Onze ervaring is al langer dat een dergelijke aanpak in de praktijk goed werkt. Subsidieaanvragen komen veelal onder de druk van een deadline in een dynamisch proces tot stand. Zeker als er sprake is van consortia die gezamenlijk een aanvraag doen kan dit in een complexe omgeving zijn (bijvoorbeeld bij Horizon Europe aanvragen). De kwaliteit van een aanvraag is aantoonbaar beter als van meet af aan een consequent werkproces wordt gevolgd. De uitdaging komt dan te liggen waar het hoort: bij de kwaliteit van de aanvraag.

Aantoonbare kwaliteit

Voor Evers + Manders Subsidieadviseurs is het grootste belang van haar ISO 9001 certificering dat het de geleverde kwaliteit ook aantoonbaar maakt. Het kwaliteitssysteem helpt op consistente wijze subsidieaanvragen en financieel subsidiemanagementdiensten te leveren die voldoen aan de eisen van opdrachtgevers, subsidieverleners en wet -en regelgeving.

Lloyds Register voelt ons daarover jaarlijks stevig aan de tand en controleert zo of Evers + Manders Subsidieadviseurs doet wat het zegt dat ze doet. Een schouderklop van Lloyds in de vorm van het ISO 9001 certificaat is daarom voor opdrachtgevers een belangrijk kwaliteitskenmerk van het subsidieadviesbureau.

Kansrijke subsidieaanvragen en scherp financieel management

Klanttevredenheid is belangrijk voor de continuïteit van elke organisatie en zeker voor een subsidieadviesbureau. ISO 9001 helpt de afstemming met de verwachtingen en behoeften van opdrachtgevers te structuren. De ISO 9001 norm dwingt om werk te maken van klanttevredenheid. Vanzelfsprekend in een PDCA-cyclus. Ook al werd dit al gedaan, Evers + Manders ontkomt er zo niet aan klanttevredenheid serieus te nemen én wat te doen met klantreacties. Het helpt invulling te geven aan het belangrijkste doel van de dienstverlening van Evers + Manders: met kansrijke subsidieaanvragen en scherp financieel management kwaliteit leveren aan tevreden opdrachtgevers.

Bijzonder eigenlijk dat zo weinig subsidieadviesbureaus de dienstverlening hebben gecertificeerd.

Dit artikel delen via: LinkedIn