Investeringskansen verduurzaming gebouwde omgeving

RVV Verduurzaming

De energietransitie stelt vergaande eisen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om deze verduurzaming te stimuleren zijn er ook in 2019 weer diverse (fiscale) subsidiemogelijkheden. Graag praten we u bij!

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming)

De RVV die in de afgelopen jaren was bedoeld voor de nieuwbouw, renovatie en sloop van huurwoningen heeft een ‘groen’ jasje gekregen: De STEP-regeling die bedoeld was voor het verbeteren van de energieprestatie van huurwoningen is geïntegreerd in de RVV. Daarom heet de regeling vanaf 2019 ‘RVV Verduurzaming’. De voorwaarde dat de energieprestatie moet worden verbeterd is nu onderdeel geworden van de RVV. De RVV Verduurzaming is geen subsidie, maar een fiscale regeling. Dit betekent dat er geen subsidie kan worden aangevraagd, maar dat investeringen moeten worden gemeld. De RVV Verduurzaming is bedoeld voor:

 • Wooncorporaties en andere verhuurders die verhuurderheffing betalen en meer dan 50 huurwoningen in bezit hebben
 • Woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt
 • De energetische verbetering leidt tot minimaal 3 stappen op de Energie-Index en een Energie-Index van ten hoogste 1,40, energieprestatie-indicator van B of hoger

Voor de periode 2019-2021 is het budget 156 miljoen euro, met een maximum van 78 miljoen euro. De RVV Verduurzaming werkt volgens ‘first come, first serve’. In 2018 was het budget halverwege het jaar uitgeput. Tijdig melden van de investering is dus van groot belang. De RVV Verduurzaming opent op 1 februari 2019.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor VvE (SEEH voor VvE)

Met de SEEH kunnen VvE’s subsidie krijgen voor maatregelen die leiden tot energiebesparing, zoals isolatie van spouwmuur, gevel, dak, vloer/ bodem of het plaatsen van hoogrendementsglas. Er moeten 2 of meer maatregelen genomen worden: bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en gevelisolatie.  Naast energiebesparende maatregelen is de SEEH ook van toepassing op energieadvies, eventueel in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding. De SEEH werkt volgens een ‘first come, first serve’-principe. Dat maakt dat het van belang is om er tijdig bij te zijn. Medio januari 2019 zit er nog 7 miljoen euro in de SEEH-pot.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE heeft een zeer brede doelgroep: zowel particulieren als zakelijke gebruikers kunnen ISDE-subsidie aanvragen. De ISDE is een subsidie voor de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De ISDE moet binnen 6 maanden na de aanschaf en installatie worden aangevraagd. Per categorie is een lijst opgesteld van apparaten die in aanmerking komen voor de subsidie. Voor 2019 is een bedrag van 100 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Energie investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale stimuleringsmaatregel die onder meer op de gebouwde omgeving toepasbaar is. De EIA leidt tot een verlaging van de vennootschapsbelasting (Vpb); 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit levert een gemiddeld netto voordeel van 11% op. Organisaties die niet Vpb-plichtig zijn kunnen de EIA gebruiken in een leaseconstructie. De energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen staan op de Energielijst, die elk jaar ververst wordt. De Energielijst van 2019 is onlangs gepubliceerd. Op deze lijst staan onder meer de volgende maatregelen voor bedrijfsgebouwen:

 • Verbeteren energielabel, verwarmen, koelen/ vriezen, ventileren, isoleren/ afschermen, verlichten, aandrijven, drogen/ bevochtigen, energiehergebruik, beheer/ regelen
 • Bedrijfsmiddelen op het gebied van duurzame warmte, duurzame elektriciteitsopwekking en conversie
 • Energiebalancering: o.a. opslag van energie/ warmte en conversie van elektrische energie
 • Energietransitie: o.a. elektrische ovens, infraroodpanelen
 • Energieadvies/maatwerkadvies voor verbeteren energieprestatie bestaande bouw

Milieu investeringsaftrek/ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil)

De MIA en Vamil zijn eveneens fiscale stimuleringsmaatregelen voor Vpb-plichtigen. Deze zijn echter met name op CO2-reductie gericht. De MIA levert een maximale aftrek van 36% van de investeringskosten van de fiscale winst op. Daarnaast biedt Vamil de mogelijkheid om 75% van de investering op een willekeurig moment af te schrijven. Interessante opties voor de gebouwde omgeving zijn:

 • Renovatie of nieuwbouw van utiliteitsgebouwen volgens BREAAM-NL, GPR-Gebouw 4.3 of LEED 4BD+C
 • Materiaalgebruik: o.a. sloophout, duurzaam beton, duurzame dakbedekking
 • Diverse installaties voor klimaatadaptatie zoals groene daken, gevelbegroeiing, infiltratiesystemen en regenwaterbuffers

Maatwerkaanpak

In de praktijk blijkt dat voor elk vastgoedobject een maatwerkaanpak noodzakelijk is. Onder specifieke voorwaarden zijn combinaties van subsidiekansen mogelijk. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn