Investeringskansen in de woonsector

Subsidies Energieprestatie

Het Energieakkoord en Woonakkoord hebben geresulteerd in een aantal subsidies voor nieuwbouw, renovatie en verbetering van de energieprestatie van woningen en bedrijfspanden. Deze subsidies zijn van belang voor woningcorporaties en particuliere verhuurders van woningen, eigenaren van woningen en bedrijfspanden voor eigen gebruik en ook bedrijven in de bouwsector en projectontwikkelaars.

Renovatie, nieuwbouw, Sloop en Samenvoeging: RVV

Eigenaren van sociale huurwoningen die verhuurderheffing betalen kunnen via de RVV (Regeling Vermindering Verhuurderheffing) een deel van die heffing terug krijgen. De mogelijkheid van RVV is afhankelijk van de locatie van de huurwoningen. 

 

RVV per woningNieuwbouwOmzetten naar woonfunctieSloop en samenvoegingVerbouw
Rotterdam-Zuid€ 25 - 35.000€ 10.000€ 25.000€10 - 25.000
Krimpgebieden*€ 10.000€ 25.000
Schaarstegebieden**€20.000€10.000
Heel Nederland€ 10.000€ 10.000

* Oost Groningen, Noordoost Friesland, Achterhoek, Zuid Limburg en delen van Zeeuws Vlaanderen
** Provincie Utrecht, Oosten van Noord Brabant, Betuwe, Veluwe en delen van Noord en Zuid Holland.

 

Om in aanmerking te komen voor RVV moet een minimumbedrag per woning worden geïnvesteerd, gelijk aan tenminste 2,5 maal de mogelijke heffingvermindering.

Verbetering energieprestatie: STEP, SEEH en ISDE

Huursector

STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector) kan worden aangevraagd door eigenaren van huurwoningen. Zij kunnen subsidie krijgen voor investeringen die leiden tot een verbetering van de energieprestatie van de huurwoningen. De Energie-index moet per woning vóór en na de investering worden bepaald. De grootte van de verandering in de index bepaalt de hoogte van de STEP subsidie. Deze kan oplopen tot € 9500,– per woning. STEP kan in ieder geval worden aangevraagd tot eind 2018.

Eigenaren van huizen en bedrijfspanden voor eigen gebruik

SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) en ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) kunnen worden aangevraagd door particuliere huiseigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE). SEEH kan, tot eind 2018, worden aangevraagd voor investeringen in tenminste twee energiebesparende maatregelen als isolatie van dak, vloer, gevel en spouwmuur, het vervangen van, glas, deuren en kozijnen, het aanleggen van ventilatiesystemen en voorzieningen voor warmteterugwinning. Per woning wordt maximaal € 20.000 subsidie verstrekt. Voor een VvE is een gemiddeld maximumbedrag van € 20.000 per woning van toepassing. ISDE kan, in ieder geval tot eind 2017, worden aangevraagd voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen, biomassakachels en pelletkachels. De maximale subsidie is € 2500,– per woning. Bedrijven kunnen ook ISDE aanvragen.

Expertise + Maatwerk

Bent u van plan om te investeren in uw woningen of bedrijfspand? Evers + Manders Subsidieadviseurs helpt u graag verder met een passend advies. Wij leveren het maatwerk bij uw project. Wist u dat STEP en RVV ook in combinatie kunnen worden gebruikt? Wij kunnen u helpen om die mogelijkheid maximaal te benutten.

Dit artikel delen via: LinkedIn