INTERREG V: last chance to board!

Interreg laatste calls

Het in 1990 opgerichte INTERREG is een subsidiefonds, ontstaan vanuit de behoefte om de samenwerking tussen de regio’s binnen Europa te verbeteren. Vanuit het fonds worden projecten gefinancierd waar samenwerking tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten aan de orde is.

Het fonds stelt ondernemers, onderzoekers en overheid in staat om internationaal samen te werken in duurzame, innovatieve projecten. Het doel is om de economische verschillen tussen de verschillende lidstaten van Europa te verkleinen en Europa sterker te maken.

De programma’s van INTERREG

INTERREG kent diverse programma’s die ingedeeld zijn in één van de categorieën:

  • INTERREG A – grensoverschrijdend
    • Deze programma’s liggen langs landsgrenzen. Voorbeelden van programma’s zijn Euregio Maas Rijn, Vlaanderen – Nederland en Twee Zeeën (Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk en Nederland)
  • INTERREG B – transnationaal
    • Hierin werken meerdere landen samen, deze gebieden zijn groter dan bij de A-programma’s. B-programma’s met Nederlandse deelname zijn INTERREG North West Europe en INTERREG North Sea Region
  •       INTERREG C – interregional
    • Dit programma is interregionaal Europees breed, gericht op alle 28 lidstaten van Europa en een aantal partnerlanden buiten de EU. Voorbeelden zijn INTERREG Europe, URBACT en EPSON.

Verwachte calls voor INTERREG-programma’s A en B

De beschikbare INTERREG-regelingen lopen op hun eind, het huidige programma eindigt in 2020. Er zijn echter nog subsidiegelden  beschikbaar waardoor de verwachting bestaat dat er nog aanvullende calls komen.

De calls  voor de INTERREG B-programma’s North Sea Region (NSR) en North West Europe (NWE) zijn al gepubliceerd. Additionele calls voor de A-programma’s Euregio Maas Rijn, Vlaanderen-Nederland en de Twee Zeeën zijn ook waarschijnlijk gezien recente communicatie-uitingen van de verschillende programma’s en openstelling wordtrond de zomer  verwacht.

Voor zowel de A als B programma’s liggen de verwachte deadlines voor (pre)proposal in de periode oktober – december 2018. Het betreft relatief  kortlopende projecten (maximaal 3 jaar).

Stevige basis

Bij Evers+Manders weten we hoe belangrijk het is om al in de beginfase zeer serieus met een mogelijke aanvraag tot subsidie om te gaan. De  concurrentie is groot, wil je kans maken op honorering dan zal je aanvraag er met kop en schouders bovenuit moeten steken! 

Daarom moet een aanvraag al in basis goed in elkaar zitten. Maar met name voor INTERREG moet je ook samenwerken met verschillende internationale partners en dat vergt veel tijd en veel overleg.

Heeft u ambities en wilt u zich gedegen voorbereiden op een mogelijke INTERREG-aanvraag, dan helpen we u daar graag bij. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn