Interreg Noordzee Programma: 2e ronde

In ons eerdere blog kondigden we de eerste publicatie van het programma Interreg B North Sea Region (oftewel Interreg Noordzee) aan. Nu is het programma alweer bijna toe aan de tweede ronde: vanaf 1 Augustus kunnen er weer voorstellen worden ingediend, met een deadline van 14 November 2022. Een goed moment om hier weer even aandacht aan te besteden en ons vast te oriënteren op de mogelijkheden.

Doelgroep

Een korte herhaling: Interreg Noordzee heeft betrekking op Nederland, (delen van) België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden. Engeland maakt niet langer onderdeel uit van de deelnemende landen.

Een consortium bestaat uit ten minste drie partners uit drie verschillende deelnemende landen. Vaak wordt echter wel verwacht dat er meer landen meedoen, omdat de impact betrekking moet hebben op de regio als geheel.

Prioriteiten en onderwerpen

De prioriteiten en onderwerpen voor deze periode zijn:

 • Prioriteit 1: Robuuste en slimme economieën
  • Verbeteren van onderzoek en innovatie capaciteit en toepassen van geavanceerde technologieën
  • Ontwikkelen van slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap

Potentiële onderwerpen zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen en op de markt zetten van nieuwe technologieën, maar ook het opzetten van transnationale stakeholdernetwerken waarbinnen onderzoekers en (SME) bedrijven in de regio kunnen samenwerken.

 • Prioriteit 2: Groene transitie
  • Verbeteren energie-efficiëntie en reductie van broeikasgasemissies
  • Promoten van hernieuwbare energie in lijn met Directive (EU) 2018/2001
  • Ontwikkelen van slimme energiesystemen, -netwerken en -opslag buiten het bestaande Trans-European Energy Network
  • Promoten van circulaire en grondstofzuinige economie
  • Ontwikkelen van duurzame, multimodale stedelijke mobiliteit

Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verbeteren van duurzaamheid in havens, pilotprojecten voor duurzamere (industriële) productieprocessen, of transnationale kennisuitwisseling op het gebied van nieuwe(re) technologieën, zoals waterstof.

 • Prioriteit 3: Klimaatbestendigheid
  • Klimaatadaptatie en voorkomen van rampen met inachtneming van ecosysteemdiensten
  • Beschermen en verbeteren van de biodiversiteit en groene infrastructuur, en tegengaan van alle vormen van vervuiling

Hierbij kunt u denken aan het ontwikkelen van blauwgroene infrastructuur in stedelijke gebieden, nature-based oplossingen voor overstromingsgevaar en waterberging, maar ook het mainstreamen van strategieën en management richtlijnen.

 • Prioriteit 4: Beter bestuur van de Noordzee-regio
  • Betere samenwerking en governance

Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van stakeholder netwerken, het samenbrengen van bestaande netwerken rondom de geprioriteerde thema’s en het ontwikkelen van manieren om burgerkennis en inbreng te integreren in governance en besluitvorming in de regio.  

Kleinschalige of reguliere projecten

De nieuwe opening op 1 Augustus heeft betrekking op drie soorten aanvragen:

 • Volledige aanvragen – Dit geldt alleen voor consortia die tijdens de vorige ronde reeds een projectidee hebben ingediend.
 • Projectideeën voor reguliere projecten – Heeft u de vorige ronde gemist? U kunt nu wederom een korte vooraanmelding doen om te kijken of uw project in aanmerking komt. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde projectomvang van €3-6 miljoen per project en een doorlooptijd van 3-5 jaar.
 • Kleinschalige projecten – Hier gaat het om projecten met een budget van een aanbevolen minimum van €200.000 en een vastgesteld maximum van €500.000, en een looptijd van 18 maanden. Vooraanmelding is niet nodig.

Voorwaarden en kengetallen

Voor zowel kleinschalige als reguliere projecten geldt een subsidiepercentage van 60%. Voor Noorwegen geldt een subsidiepercentage van 50%. 

Voor kleinschalige projecten zijn de budgetregels iets simpeler dan bij een regulier project. In plaats van een gedetailleerd budget met verschillende modules wordt gebruik gemaakt van de categorie personeelskosten en een categorie overig. Die laatstgenoemde bedraagt een flat rate, namelijk 40% van de personeelskosten, waarvan je je andere kosten kunt financieren.

Indienen

Zoals reeds aangegeven kunt u drie soorten aanvragen indienen deze periode. Het is daarbij nog belangrijk op te merken dat het in deze ronde niet mogelijk is om een volledige reguliere aanvraag te doen zónder vooraanmelding. Dat was bij de vorige ronde nog wel het geval.

Bij E+M hebben we ruimschoots ervaring met Interreg. Wij helpen u dan ook graag met het opstellen óf redigeren van een pakkende vooraanmelding. Alhoewel de regeling op 1 Augustus zal openen, is nú een goed moment om te beginnen met consortiumvorming en het opstellen van een aanvraag.

Wist u bovendien dat wij als subsidieadviesbureau niet alleen strategisch meedenken, maar ook een groot deel van het schrijfwerk op ons kunnen nemen? Ook wanneer u nu, na een succesvolle vooraanvraag tijdens de vorige ronde, toe bent aan de volledige aanvraag, maar bijvoorbeeld capaciteitstekort hebt, kunnen wij ondersteuning bieden.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn