Interreg: Nieuwe subsidieoproepen nu geopend!

Ook voor Interreg gaat er dit jaar eindelijk een nieuwe programmering van start voor de periode 2021-2027. De eerste calls binnen het Interreg programma staan inmiddels open. Een mooi moment om hier aandacht aan te schenken!

Feiten en kengetallen

Het doel van Interreg voor de jaren 2021-2027 is ongewijzigd, namelijk het verkleinen van economische verschillen tussen Europese regio’s en lidstaten, en het stimuleren van samenwerkingsprojecten op het gebied van innovatie, milieu, klimaat, duurzame energie, CO2-reductie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen.

Ook de kengetallen en voorwaarden blijven deze periode grotendeels gelijk:

 • Aanvragen kunnen worden gedaan voor samenwerkingsprojecten tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, non-profit instellingen en maatschappelijke organisaties uit ten minste 2 Europese landen.
 • Het subsidiepercentage bedraagt 50-60%.
 • De subsidie bedraagt €3-6 miljoen per project.
 • De doorlooptijd van een project is 3-5 jaar.

Verschillende programmalijnen

Interreg kent zowel de transnationale B als de regionale A programma’s, bedoeld om de euregionale samenwerking te versterken. De voor Nederland relevante programma’s zijn:

 • Interreg B North Sea Region
 • Interreg B North-West Europe
 • Interreg A Nederland-Vlaanderen
 • Interreg A Nederland-Duitsland
 • Interreg A Euroregio Maas-Rijn

Een belangrijke wijziging is het verdwijnen van Interreg A 2Seas, dat geen onderdeel meer is van de 2021-2027 programmering.

Interreg North Sea Region

Dit programma betreft Nederland en een reeks landen die grenzen aan de Noordzee, waaronder ook een aantal Scandinavische landen. Engeland maakt niet langer onderdeel uit van de deelnemende landen. Wel zijn Vlaanderen en het noordwesten van Frankrijk toegevoegd (voormalig Interreg 2Seas gebied). De prioriteiten voor deze periode zijn:

 • Economische groei, met een focus op SME’s en openbare diensten;
 • Eco-innovatie, waaronder circulaire economie, ontwikkeling van groene diensten en producten, en de energietransitie;
 • Duurzaamheid, met een focus op klimaatadaptatie, ecosystemen, en een duurzame blauwe economie en maritieme sector;
 • Groene transport en mobiliteit, voor mensen en goederen.

Interreg North-West Europe

Met betrekking tot de regio’s is hier overlap met het North Sea Region programma, alleen verschuift de focus hier van Scandinavië naar het binnenland van Frankrijk en Duitsland. Zwitserland en Ierland doen bovendien ook mee, en dit jaar zijn er enkele noordelijke Nederlandse en Duitse provincies toegevoegd. De thema’s voor deze periode zijn:

 • Slimme klimaatadaptatie en het herstel van ecosystemen en biodiversiteit;
 • Een slimme en gelijkwaardige energietransitie;
 • De transitie naar een lokale, circulaire economie;
 • Het vergroten van regionale ontwikkeling en veerkracht door middel van innovatieve technologieën; en
 • Een gelijkwaardigere regio met toegang tot zorg en de arbeidsmarkt voor iedereen, een bloeiende cultuursector en duurzaam toerisme.

Interreg Nederland-Vlaanderen

In dit regionale programma tussen de zuidelijke Nederlandse provincies en Vlaanderen ligt de nadruk op een slimmer, groener, socialer en meer verbonden Europa. We onderscheiden de volgende thema’s:

 • Innovatie en vaardigheden voor slimme transformaties;
 • Klimaat, milieu en natuur;
 • Een inclusieve arbeidsmarkt, educatie en duurzame vrijetijdsbesteding; en
 • Samenwerken om grensobstakels te overwinnen.

Interreg Nederland-Duitsland

Dit regionale programma legt een duidelijke nadruk op het MKB. We onderscheiden vijf thema’s:

 • Agribusiness/Food;
 • Health & Life Sciences;
 • High Tech Systems & Materials;
 • Logistiek; en
 • Energie/CO2-reductie.

Interreg Maas-Rijn

Het nieuwe programma 2021-2027 moet nog gepubliceerd worden. De belangrijkste thema’s zijn al wel bekend:

 • Industriële transitie;
 • Een groene maatschappij;
 • Gezondere burgers;
 • Toerisme; en
 • Leven en werk zonder grenzen.

Bovendien is er op 10 februari een aparte call geopend voor projecten met betrekking tot grensoverschrijdend waterbeheer, crisisbeheer en ruimtelijke ordening ter beperking van het overstromingsrisico.  

Deadlines

Voor Interreg North Sea Region geldt dat je nu een aanvraag kunt indienen voor zogenaamde kleine projecten, met een budget tot €500.000 en een doorlooptijd van maximaal 1,5 jaar. De deadline hiervoor is 7 maart 2022.

Voor reguliere projecten bestaan er twee opties: Je kunt nu, wederom voor 7 maart 2022, een Expression of Interest indienen, waarna je feedback ontvangt van de beoordelingscommissie en je kunt voorbereiden op een volledige aanvraag. Je kunt er echter ook voor kiezen om in één keer een volledige aanvraag in te dienen en deze stap dus over te slaan. De deadline hiervoor is 22 april 2022. NB: Bij latere rondes van het programma wordt de Expression of Interest verplicht.

Het North-West Europe programma kiest voor een twee-fasen aanpak waarbij de eerste openstelling voor het indienen van Expressions of Interest 22 maart 2022 is gepland, met een deadline van 15 juni 2022. Na een positieve beoordeling door het programma kan in het najaar een full proposal worden ingediend.

Interreg Nederland-Vlaanderen opent naar verwachting nog deze maand (februari 2022), met een deadline van 31 maart 2022. Voor Nederland-Duitsland kan doorlopend worden ingediend. De deadlines voor het Interreg Euroregio Maas-Rijn programma zijn nog niet gepubliceerd, met uitzondering van de call ten bate van grensoverschrijdend waterbeheer (deadline 15 maart 2022).

Ervaringen

Interreg is voor veel organisaties een belangrijk programma om innovatieve projecten een stap verder te brengen. Zoals hiervoor beschreven is nú het moment om aan te vragen of over een aanvraag na te denken.

Bij Evers + Manders hebben we al jarenlang ervaring met de verschillende Interreg programma’s. We denken graag mee over een geschikte en kansrijke projectopzet en helpen u graag met het opstellen van de aanvraag.

Een voorbeeld van een zeer succesvol project dat wij begeleiden is Polder2C’s, waarbij men een Living Lab realiseert in de Hedwige-Prosperpolder, waar waarheidsgetrouwe scenario’s nagebootst kunnen worden omtrent dijkveiligheid en hoogwater crisismanagement.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn