Innovation Fund – Nieuwe oproep gericht op het stimuleren van kleinschalige klimaatprojecten

Innovation Fund

De tweede oproep van de Europese Commissie  in het kader van het Innovation Fund is gericht op ‘Small Scale Projects’. Deze call is begin december geopend. Kleinschalige projecten zijn volgens de definitie van de oproep investeringen van minimaal € 2,5 miljoen en maximaal € 7,5 miljoen. In totaal wordt er voor deze oproep € 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Wat is het Innovation Fund?

Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie voor klimaatinnovaties en koolstofarme technologieën. Het Innovation Fund is één van de instrumenten van de EU om Europa klimaatneutraal te maken. Het fonds ondersteunt innovaties op de volgende gebieden:

  • Innovatieve koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie (Dit is inclusief alternatieven voor koolstofintensieve producten)
  • CCU en CCS (carbon capture utilisation/storage)
  • Opwekking van duurzame energie
  • Energieopslag

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het fonds ondersteunt innovaties die ‘close to market’ zijn. De focus ligt daarom op demonstratieprojecten. Dit zijn projecten waarbij de technologie in een reële praktijksituatie wordt gedemonstreerd.
  • De ondersteuning bedraagt maximaal 60% van de projectkosten.
  • De aanvraag bestaat uit één ronde (Tender).
  • Deadline van de ‘Small Scale Projects’ oproep is 10 Maart 2021.
  • De oproep geldt voor bedrijven en overheden uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.
  • Minimaal 1 entiteit, consortia zijn ook toegestaan

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn