Innovatie na Horizon 2020

Beyond Horizon 2020

Horizon 2020, EU’s kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, is een groot succes. Dit is met een aantal belangrijke kanttekeningen ook de conclusie van de mid-term evaluatie van het programma. Het concept rapport presenteert ook aanbevelingen voor het 9de kaderprogramma, de opvolger van Horizon 2020.

In deze blog hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Meer geld naar onderzoek en innovatie

De EU en haar lidstaten investeren te weinig in onderzoek en innovatie. Het advies is 3% van het bruto binnenlands product, oplopend naar 4%. Momenteel staat de teller op iets meer dan 2%. Voor het 9de kaderprogramma wordt daarom ingezet op een budget van € 100 miljard. Met deze budgetverhoging van ongeveer 25% verwacht de commissie dat ook het honoreringspercentage van subsidieaanvragen omhoog gaat.

Wetenschappelijk onderzoek versus close-to-market projecten

Een groot verschil tussen Horizon 2020 en haar voorganger, het 7de kaderprogramma (FP7), is de verschuiving naar close-to-market projecten. Met name binnen de pilaren “Societal Challenges” en “Industrial Leadership” focust Horizon 2020 zich sterk op de hogere Technology Readiness Levels (TRLs).

Volgens het rapport is dit te ver doorgeslagen:

 • De focus op close-to-market projecten biedt te weinig ruimte voor disruptieve innovaties.
 • De impact van industrie gedreven Joint Technology Initiatives is onzeker.
 • Er is te weinig ruimte voor universiteiten en kennisinstellingen.

De schrijvers van het rapport willen daarom onderscheid gaan maken tussen opkomende en gevestigde sectoren. Voor grotere industriële partijen uit “mature” sectoren zou een lagere vergoeding kunnen gaan gelden of zou de Commissie kunnen overstappen op leningen in plaats van subsidies. Dit zou ook de private investering in R&D moeten vergroten.

Excellentie als belangrijkste evaluatiecriterium

De focus bij evaluaties moet gericht blijven op excellentie. Vooral bij fundamenteel onderzoek zou impact minder zwaar mee moeten gaan wegen. Verder worden twee nieuwe evaluatie sub-criteria voorgesteld:

 • Social Sciences & Humanities integration and geographical balance (onderdeel van impact).
 • Verhouding projectgrootte en doelstellingen (onderdeel van implementation).

Rondom impact blijken veel onduidelijkheden te bestaan, zowel bij aanvragers als bij evaluatoren. Er moet daarom een betere definitie voor impact komen. Daarnaast pleit het rapport voor onderscheid tussen verschillende typen projecten of projecten met verschillende TRL niveaus.

Een andere belangrijke conclusie is dat de kwaliteit van de evaluatie moet verbeteren. Allereerst moeten reviewers beter geëvalueerd worden. Daarnaast moet het Evaluation Summary Report meer diepgang krijgen, zodat duidelijker wordt waarom voorstellen wel of niet scoren.

Overige aandachtspunten/aanbevelingen

 • Oplossen van het verschil tussen Noord-Zuid en Oost-West (participation gap, brain drain)
 • Verdere versimpeling en transparantie
 • Meer internationale samenwerking tussen EU en niet-EU landen
 • Sterkere focus op Social Sciences & Humanities
 • Sterkere focus op gender equality
 • SME-instrument en Fast Track to Innovation blijven
 • Meer focus op agriculture en health
 • Nieuw programma voor early-stage researchers (binnen 3 jaar na hun PhD)
 • Blijven inzetten op Open Access en Open Science.

Conclusie

De verwachting is dat het 9de kaderprogramma in grote lijnen gaat lijken op Horizon 2020. Wel zullen er nuanceverschillen zijn. Over de rol van close-to-market projecten is het rapport minder duidelijk. Gesteld wordt dat dit te veel de focus heeft gekregen binnen Horizon 2020. Tegelijkertijd is het rapport zeer enthousiast over de rol en impact van het SME-instrument en Fast Track to Innovation.

Voordat het tijd is voor het 9de kaderprogramma hebben we nog de laatste Werkprogramma’s van Horizon 2020 tegoed (2018 – 2020). Heeft u innovatieve plannen en u wilt deze met Europese partners tot een succes brengen, dan komen we graag met u in contact. Wij helpen u graag verder.

Bron: DRAFT REPORT on the assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal (2016/2147(INI))

 

Dit artikel delen via: LinkedIn