Inkopen van innovatief onderzoek met subsidie

Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie

Het inkopen van innovatieve oplossingen en Onderzoek & Ontwikkeling  om te komen tot innovatie krijgt van overheidswege steeds meer aandacht.  De Europese Commissie biedt  een nog relatief onbekende doch zeer effectieve methode hiervoor: de zogenaamde Pre-commercial Procurement. Evers + Manders Subsidieadviseurs en Corvers Procurement Services BV werken op dit terrein nauw samen. Met succes:  ruim vier miljoen Euro is toegekend door Europa aan een internationaal consortium van ziekenhuizen ter ondersteuning van Onderzoek & Ontwikkeling.  De aanvraag is gedaan vanuit Nederland.

Pre-commercial Procurement

Pre-commercial Procurement (PCP) is een moderne manier om Onderzoek & Ontwikkeling te bevorderen en innovatie te stimuleren. Het is een manier voor aanbestedende diensten om hun specifieke behoeften te formuleren en in contact te komen met bedrijven die met hun nieuwe technologie inspelen op de publieke behoeften. De PCP kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van producten, werken of diensten die nog niet op de markt beschikbaar zijn (of in ieder geval niet met het door u gewenste prestatieniveau). De aanschaf van het product, werken of diensten vindt na een succesvol PCP traject plaats via een aanbesteding, de Public Procurement of Innovation (PPI).

De ontwikkeling van PCP is vooral belangrijk voor publiekrechtelijke lichamen, universiteiten en academische ziekenhuizen. De Europese Commissie onderschrijft het belang van deze ontwikkeling. Dat is de reden dat zij op Europese schaal binnen Horizon 2020 aanbestedende diensten ondersteunt met financiële middelen.

Hoe werkt het in de praktijk?

 • U (aanvrager, aanbestedende dienst) definieert en beschrijft het probleem of de behoefte.
 • U consulteert de markt. Wat zijn de trends? Wat is al beschikbaar en wat nog niet? Wat zijn toekomstige ontwikkelingen?
 • Bedrijven benaderen u en stellen innovatieve oplossingen voor.
 • U geeft vervolgens opdrachten aan partijen om (deel)oplossingen uit te werken.
 • De EU vergoedt 90% van de gemaakte kosten indien aan de daarvoor geldende vereisten wordt voldaan.
 • Na de succesvolle uitvoering van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, kunt u een aanbesteding starten gebaseerd op Public Procurement of Innovation (PPI).

Redigeren van een top subsidieaanvraag

Voor ieder project geldt ook hier dat het volgende van belang is:

 • Het ontwikkelen van een gebalanceerd project;
 • Het samenstellen van een consortium van samenwerkende partners (Europees en/of vallend onder het associatieverdrag);
 • Het beschrijven van het project en het indienen van de aanvraag op een vastgesteld moment.
 • Het is aan de Europese Commissie, die de aanvraag beoordeelt, of subsidie kan worden toegekend.

Expertises nodig!

Deze stappen vergen een goede voorbereiding van het projectplan. Aan dat projectplan wordt gewerkt vanuit drie verschillende expertises:

 • Kennis van technologieën (bedoeld om een sterke vraagarticulatie te kunnen beschrijven);
 • Dieptekennis van het subsidieprogramma. (Met onverminderd accent op excellence, impact, implementatie);
 • Juridische kennis over aanbesteden van innovatie.

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft een maatwerkprogramma ontwikkeld waarbij deze drie kernvelden worden ingevuld. Interesse? We doen dat in collegiale samenwerking met Corvers Procurement Services BV – internationaal acterend juridisch adviesbureau op het gebied van inkoop en aanbesteden en expert op het gebied van het aanbesteden van innovatie.

Samenwerking Corvers Procurement Services BV en Evers + Manders Subsidieadviseurs BV biedt meerwaarde.

Kansen in 2017

Op welke gebieden verwachten wij het komend jaar interessante ontwikkelingen voor PCP projecten binnen Horizon 2020?

 

 1. Information and Communication Technologies

  • Robotics based solutions for smart city applications
 2. Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

  • Soil decontamination
 3. Secure societeis – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens

  • Broadband communication systems for disaster resilience
  • Forensic tools/techniques for fight against crime/terrorism
  • Next generation info systems for border/external security
 4.  
 5. Health, Demographic Change and Wellbeing

 6.  
  • Uptake of standards for exchange of digital health records  
 7. Secure, Clean and Efficient Energy

  • Deploying innovative solutions for energy efficiency

PCP iets voor u?

Bel of mail ons en we raken snel in gesprek. Het is onze expertise om projecten en ideeën goed uit te werken en om te zetten naar scorende aanvragen.

Dit artikel delen via: LinkedIn