Informatie ketenmachtiging voor onze WBSO-opdrachtgevers

ketenmachtiging

Evers + Manders Subsidieadviseurs BV verzorgt WBSO-subsidieaanvragen voor vele opdrachtgevers. Verzorgen wij ook uw WBSO-aanvraag of mogen wij dat voor u gaan doen? Dan hebben wij vanaf het tweede kwartaal 2021 een ketenmachtiging van u nodig om deze aanvraag ook voor u te kunnen indienen. Was tot op heden de papieren machtiging toereikend, vanaf 2021 moet deze machtiging digitaal geregeld zijn.

Wat is een ketenmachtiging?

Voor het indienen van de WBSO gebruiken wij eHerkenning. Met een ketenmachtiging machtigt u ons als intermediair om namens u de WBSO-aanvraag bij RVO in te dienen. Na uw goedkeuring wordt de ketenmachtiging aan onze eHerkenning toegevoegd, zodat RVO kan constateren dat wij door onze opdrachtgever zijn gemachtigd. U hoeft daarvoor zelf geen eHerkenning te hebben. Alleen met de ketenmachtiging kunnen wij nog uw WBSO-aanvraag indienen. Meer informatie hierover leest u op Ketenmachtiging.

De komende maanden zullen wij contact opnemen met onze opdrachtgevers om de aanvraag voor deze ketenmachtiging voor hen tijdig te kunnen regelen. 

Heeft u nog vragen of wenst u ondersteuning bij de aanvraag van de ketenmachtiging, dan kunt u hiervoor uiteraard contact met ons opnemen.

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn