In de wieg gelegd voor subsidieadviseur?

Het beeld dat het voor een subsidieaanvraag volstaat om een formulier goed in te vullen is heel erg achterhaald.

Subsidie: middel om doelen te bereiken

Subsidieregelingen worden in het leven geroepen om te stimuleren dat overheidsdoelen worden bereikt. Het is dan ook zaak dat het project niet alleen de belangen behartigt van de aanvrager, maar ook het doel van de subsidiegever dient. De doelstellingen van subsidieregelingen verschillen op Europees, nationaal en regionaal niveau. De grootste gemene deler van de regelingen waar Evers + Manders actief in is, is dat de subsidiegever:

  • Innovatie stimuleert
  • Maatschappelijke uitdagingen oplost
  • Groei en werkgelegenheid creëert

De subsidiegever probeert dit te bereiken door goede ideeën te honoreren; ideeën die perspectief bieden. Alleen de beste ideeën worden beloond met een subsidie. De onderlinge concurrentie van subsidieaanvragen is stevig.

Nederland mag zich gelukkig prijzen met veel innovatiekracht. Subsidie wordt gegeven als het idee goed is én bij de doelstellingen van de regeling past. Niet zelden is voor slechts een deel van het idee subsidie te vinden. Of dat de aanvrager juist iets meer moet doen dan oorspronkelijk gepland. Dat vraagt dan ondernemerschap en creativiteit om de ambities financieel dekkend te krijgen. En daarmee is het nog niet klaar. Regelmatig wordt gevraagd om innovatiekracht te versterken door in het subsidieproject samenwerking te organiseren tussen kennisinstellingen, innovatief bedrijfsleven en eindgebruikers. Dit speelt zowel in Nederland als in de Europese Unie.

Wat maakt een subsidieadviseur goed?

 

Affiniteit met wetenschap en techniek

Zonder affiniteit met wetenschap en techniek kan een subsidie adviseur in ons werkveld geen meerwaarde bieden. Om het werk goed te doen moet de adviseur inhoudelijk begrijpen waar het over gaat. De adviseur kent de ontwikkelingen in het vakgebied en weet wat de belangen van partijen zijn. De adviseur combineert dit met wat de regelingen bij Nederlandse en Europese subsidiegevers vragen en te bieden hebben. De inschatting van mogelijkheden en kansen vormt de basis van de advisering van de opdrachtgever over de aanpak om tot een hoog scorende aanvraag te komen.

Analytisch vermogen

Een subsidie adviseur moet goed in staat zijn om conclusies te trekken uit voor hem of haar nieuwe informatie. De adviseur moet dit kunnen vertalen in acties voor een succesvolle aanvraag. Ontbrekende gegevens en partijen om van idee tot baanbrekend resultaat te komen moeten zo vroeg mogelijk worden onderkend. Het opstellen van een subsidieaanvraag staat meestal onder tijdsdruk. Het aanvraagtraject moet daarom convergeren en bij voorkeur in een keer goed zijn.

Adviesvaardigheden

Het gehele proces loopt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en eventuele andere partijen die in de aanvraag een rol spelen. Door kennis en goede analyses verdient de adviseur vertrouwen van de opdrachtgever, weet weerstand te benutten en steekhoudend te argumenteren. De adviseur:

  • begrijpt wat anderen drijft
  • is op tijd en denkt vooruit
  • formuleert teksten kort en krachtig in een actieve schrijfstijl
  • brengt adviezen begrijpelijk en overtuigend over

Triple A

Heb jij Affiniteit met wetenschap en techniek, heb je Analytisch vermogen en bezit je Adviesvaardigheden? En wat vind je ervan om aan de wieg te staan van grote innovaties en doorbraken te staan? Je te bewegen in een wereld van vernieuwingen en daarin van toegevoegde waarde te zijn? Evers + Manders subsidieadviseurs zoekt triple A talent!

Evers + Manders is actief in het topsegment van de sectoren water, life sciences, energie en circulaire economie. De opdrachtgevers zijn innovatieve ondernemingen, medische centra, universiteiten, onderzoeksinstellingen, waterleidingbedrijven, waterschappen en ingenieursbureaus. Evers + Manders denkt op strategisch niveau mee en zet goede ideeën om in kansrijke subsidieaanvragen. Help jij innovaties verder? Op de website vind je onze vacatures.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn