In april weer volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie

Subsidies energie

April wordt een goede maand voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die focussen op energie- en klimaatinnovatie. Begin april openen een aantal subsidies met een verscheidenheid aan opties voor innovaties die bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord, van onderzoek en ontwikkeling tot pilot- en demonstratieprojecten. Hieronder bespreken we deze subsidies kort:

Hernieuwbare Energie Regeling (HER+)

HER+ richt zich op ontwikkeling en demonstratie van innovaties die leiden tot lagere kosten voor duurzame energieopwekking waarvoor SDE++ kan worden verkregen. Er is per project maximaal €6 miljoen aan te vragen met een subsidiepercentage tussen de 25% en 50%.

Voor verdere voorwaarden en criteria van de HER+, klik hier voor meer informatie.

Demonstratie Energie en Klimaat Innovatie (DEI+)

DEI + draagt bij aan het klimaatakkoord door CO2-reductie op een zo kosteneffectief mogelijke manier te bereiken met nieuwe innovatieve producten, processen of diensten waarop de SDE++ niet van toepassing is. Het gaat bij de DEI+ om pilot- en demonstratieprojecten binnen verschillende thema’s waaronder:

  • Circulaire economie
  • Hernieuwbare energie
  • Energie-efficiëntie en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Het maximaal aan te vragen bedrag en de benodigde co-financiering verschilt per thema, klik hier voor meer informatie.

TopSector Energie (TSE) Industrie Studies

Deze subsidie is ter voorbereiding van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten met betrekking tot kosteneffectieve CO2-reductie. Maximaal subsidiepercentage is 50% en het budget is max. €500.000 per project.

Er zijn verschillende programmalijnen, klik hier voor meer informatie.

TSE Industrie O&O-tender

  • electrificatie van processen;
  • CO2-vrije warmtesystemen;
  • klimaatneutrale brandstoffen en;
  • circulaire oplossingen in de industrie.

Het voornemen bestaat om de TSE Industrie O&O-tender te openen maar details hierover zijn op dit moment nog niet bekend.

Vrijblijvende informatie-aanvraag

Neem vrijblijvend contact met ons op als u geïnteresseerd bent in één van deze subsidies. Er zijn naast de hierboven genoemde subsidies ook nog andere Nederlandse, Europese en provinciale regelingen. Ook als u met bovengenoemde subsidies niet direct een aansluiting ziet met uw activiteiten adviseren wij u graag. We kijken dan samen met u naar eventuele andere mogelijkheden.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn