Impact in het NWO-Talentprogramma

Nadenken over impact met NWO Talentprogramma

Het belang van het nauwkeurig en realistisch beschrijven van de impact van je onderzoek binnen NWO-aanvragen wordt steeds groter, ook bij het Talentprogramma (de voormalige vernieuwingsimpuls: Veni, Vidi en Vici). Maar hoe bepaal je de impact van je onderzoek? En waar moet je rekening mee houden bij het uitwerken van de kennisbenutting/impact paragraaf?

NWO definieert kennisbenutting als het (iteratieve) proces dat impact gaat genereren. Met andere woorden: kennisbenutting is een set acties waarmee langetermijn impact (bijvoorbeeld het nauwkeurig tegengaan van klimaatverandering of de betere behandeling van ziekten) wordt verkregen. Of deze impact ook daadwerkelijk wordt bereikt is natuurlijk onzeker, maar je wordt wel gevraagd erover na te denken welke impact (wetenschappelijk dan wel maatschappelijk) je verwacht te kunnen bereiken met je onderzoek in 10 jaar en hoe jij dit proces gaat faciliteren.

Advies stappenplan

Voor het schrijven van een kennisbenutting/impact paragraaf adviseren wij vaak de volgende stappen:

  • Bepaal of jouw onderzoek puur wetenschappelijke, puur maatschappelijke of een combinatie van wetenschappelijke en maatschappelijke impact gaat leveren. Let hierbij op dat (bij de Vidi en de Vici) als je één van beiden kiest, je ook moet beschrijven hoe je omgaat met mogelijkheden voor de andere vorm van impact. Je kunt dus niet voor alleen wetenschappelijke impact kiezen zodat je niet na hoeft te denken over de maatschappelijke impact.
  • Bedenk waar jouw onderzoek over een jaar of 10 toe kan leiden en schrijf het overtuigend op. Denk breed en “out of the box” en houd het algemeen! Vaak is er één specifieke impact maar het kunnen er ook meer zijn (bijvoorbeeld verbeterde en goedkopere behandeling van borstkanker en betere kwaliteit van leven voor borstkankerpatiënten).
  • Brainstorm verder met je collega’s over de mogelijkheden om deze impact te bereiken. Denk ook na over welke personen (collega’s, bedrijven, non-profit organisaties, beleidspersonen) nodig zijn om de impact verder te realiseren. Dit zijn je stakeholders of knowledge users.
  • Selecteer de meest logische en haalbare scenario’s en werk deze verder uit in een actieplan. Hoe ga je de kennis die jouw onderzoek oplevert benutten? Welke stakeholders heb je daarvoor nodig en hoe ga je met hen communiceren zodat ze iets met je kennis gaan doen? (NWO noemt dit productive interactions).
  • Definieer op welke momenten in en na je project er mogelijkheden zijn voor kennisbenutting en wat deze stappen op gaan leveren. Zo krijg je een tijdsoverzicht dat aangeeft wanneer er in en na je project kennisbenutting kan worden toegepast.
  • Link deze kennisbenuttingsstappen aan de impact. Ga na of er nog iets mist, kun je die gaten nog opvullen?

Voor de laatste stappen geldt: wees compleet, concreet (SMART) en definieer de weg naar de impact. Vanzelfsprekende mogelijkheden voor kennisbenutting die je niet bespreekt worden direct opgemerkt door de referenten dus het is belangrijk om er goed over na te denken.

Hulp nodig?

Het opstellen van je kennisbenutting/impact paragraaf is niet iets wat je zomaar doet. Het vergt tijd, creativiteit en uitwerking. Heb je hier hulp bij nodig? Laten we dan eens van gedachten wisselen. Wij begrijpen heel goed het hoe en waarom van kennisbenutting en impact bij een subsidieaanvraag en helpen je graag!

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn