Horizon Europe: wat zijn de prioriteiten van de EU voor onderzoek en innovatie?

ambitie van Horizon Europe

Horizon Europe (2021-2027) is het grootste subsidieprogramma van de EU en gaat de komende jaren circa € 95,5 miljard verstrekken aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Dit budget ligt 30% hoger dan het voorgaande Horizon 2020-programma en de ambitie van de EU is dus groot. Maar waar gaat deze financiële ondersteuning naar toe en waar liggen voor u de kansen? Wat zijn de prioriteiten van de EU en op welke gebieden wil men stappen zetten? In deze blog geven wij inzicht middels het strategisch plan van Horizon.

De drie pijlers van Horizon Europe

Het budget voor innovatie en onderzoek wordt verdeeld over drie “pijlers”:

  • Pijler 1 – Excellente Wetenschap
  • Pijler 2 – Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen
  • Pijler 3 – Innovatief Europa

Onder “Pijler 1 – Excellente Wetenschap” vallen de onderzoeksprogramma’s bekend uit Horizon 2020: European Research Council (ERC), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) en Onderzoeksinfrastructuren. Hiervoor maakt de EU in totaal €25,8 miljard vrij. De ERC maakt het mogelijk voor getalenteerde onderzoekers om baanbrekend onderzoek te doen naar economische en maatschappelijke uitdagingen. De MSCA stimuleert personele uitwisseling tussen universiteiten en bedrijven, en de ontwikkeling van trainingsnetwerken.

Het grootste deel van het Horizon-budget gaat naar projecten binnen “Pijler 2 – Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”. Hierin worden de vijf missies van Horizon Europe uitgewerkt in 6 clusters van onderwerpen met werkprogramma’s. Een overzicht hiervan vindt u in onderstaande figuur. Inmiddels zijn ook de eerste calls bekend binnen de clusters van Pijler 2.

 

Een interessant programma in “Pijler 3 – Innovatief Europa” is de European Innovation Council (EIC), dat in Horizon Europe van pilot naar definitieve invoering gaat. Met een budget van €10 miljard biedt de EIC ondersteuning aan innovatieve start-ups en het MKB. De EU zet hier sterk op in, omdat men constateert dat Europa achterloopt in het vertalen van onderzoek naar innovatie en ondernemerschap, en te weinig sterk groeiende bedrijven creëert. De EU heeft een sterke basis in fundamenteel onderzoek en binnen Horizon Europe moeten deze onderzoeksresultaten vaker leiden tot innovatieve producten en diensten.

Tot slot: aanvullend aan de drie pijlers is er in Horizon Europe € 4,5 miljard vrijgemaakt voor verbreding van de Europese onderzoeksruimte (ERA) en Euratom, en € 3,5 miljard voor toewijzing in het InvestEU-fonds.

 

Volg ons op LinkedIn!       

Dit artikel delen via: LinkedIn